Cursus brandveiligheid in de zorg

Voor brandveiligheid dienst overal goede aandacht te zijn. Desondanks zijn er plekken waar dit een nog hogere prioriteit heeft. In de zorg bijvoorbeeld. Te weinig aandacht voor, of onvoldoende brandveiligheid kan in deze sector leiden tot grote schade en zeer gevaarlijke situaties. Daarom is een cursus brandveiligheid in de zorg geen overbodige luxe.

Waarom een cursus brandveiligheid in de zorg belangrijk is

De zorgsector behoort tot de sectoren met een hoog risicoprofiel bij brand. Dit heeft een aantal redenen. In de zorg wordt gewerkt met stoffen die brandgevaarlijk kunnen zijn, of het nu gaat om medicijnen, schoonmaakmiddelen. In de keukens van deze instellingen is brandgevaar ook aanwezig. De voornaamste reden is natuurlijk de aanwezigheid van patiënten en/of bewoners. Of het nu gaat om de brandveiligheid in een ziekenhuis of in een zorginstelling voor gehandicapten of ouderen: de patiënten zijn vaak slecht ter been en dus niet goed mobiel. Indien er brand uitbreekt, dient er een gedegen plan te zijn om patiënten, personeel en andere aanwezigen goed te evacueren.  Een cursus brandveiligheid in de zorg leert u dit en meer.

Aandacht voor brandveiligheid op alle gebieden

Deze cursus is specifiek ontwikkeld om u de belangrijkste punten op alle gebieden van brandveiligheid bij te brengen. Vanzelfsprekend is er aandacht voor het pand. Waar dient specifiek aandacht aan te worden besteed? Waar is het grootste risico op brand en welke stappen kunnen worden genomen om dit risico te minimaliseren? U leert welke passieve en actieve manieren van brandpreventie u kunt gebruiken en krijgt inzicht over hoe uw pand ervoor staat op dit gebied. Menselijk handelen ligt meestal aan de basis van een brand: een foutje of een moment van onoplettendheid kan al genoeg zijn. Uw medewerkers zullen risicogedrag leren herkennen, maar ook leren hoe zij moeten handelen in het geval van calamiteiten.

Bij de cursus brandveiligheid in de zorg is er specifiek aandacht voor de omgang met patiënten en/of bewoners in geval van brand. Dit kan ook in de vorm van trainingen. In deze training kunnen crisissituaties worden besproken of gesimuleerd en kan personeel in een korte tijd op een effectieve manier worden opgeleid om juist te handelen bij brand. Deze cursussen kunnen levens redden. Wij kunnen diverse programma’s samenstellen waarbij de nadruk kan worden gelegd op de brandveiligheid in een ziekenhuis, zorginstelling, revalidatiecentrum of elke andere vorm van zorgverlening.

Bij u op locatie

De trainingen en cursussen die wij aanbieden, kunnen bij u op locatie worden gegeven. Wij bieden voor u een geschikte training of cursus aan in de grote steden (Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) en in alle provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen), maar op verzoek is het uiteraard mogelijk om de cursus brandveiligheid op een door u te kiezen locatie te verzorgen.

 

DOC/SA

077-4002852

Contactformulier