Cursus brandveiligheid bestaande bouw en verbouw

 
 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Materie wordt geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden
 • Cursuslocaties zijn goed bereikbaar met OV en gratis parkeren
 • Hoge tevredenheidsscore

 

Voor wie?

De cursus is voor u uitermate geschikt wanneer u meer inzicht wilt krijgen over de eisen, de uitvoeringsaspecten en het beheer en onderhoud van bestaande gebouwen wat betreft brandveiligheid. Hetzelfde geldt wanneer u te maken heeft met verbouw of het wijzigen van het gebruik (herbestemmen). 

Na het volgen van de cursus bent u beter in staat om gerichte keuzes te maken omtrent de toepassing en het beheer en onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen. Voorgaande deelnemers zijn o.a. werkzaam als medewerker vastgoed of huisvesting, toezichthouder of gebouwbeheerder.

 
Instap- en opleidingsniveau

Bij het volgen van de cursus is enige voorkennis van brandveiligheid een pré, bijvoorbeeld de kennis die opgedaan wordt bij onze basiscursus brandveiligheid. Wanneer u geen of zeer beperkte voorkennis heeft, dan is er een mogelijkheid om deel te nemen waarbij wij vooraf studiemateriaal toesturen om door te nemen.

De cursus is op MBO+ niveau.

 
Waarom kiezen voor docsa?
 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Docsa is tevens gespecialiseerd adviesbureau in brandveiligheid waardoor wij kunnen putten uit diverse actuele                                praktijkvoorbeelden
 • Goede lunch en lekkere tussendoortjes
 • Cursuslocaties goed bereikbaar met OV en gratis parkeren
 • Informele sfeer en prettig tempo waarin de stof wordt behandeld
 • Beperkte groepsgroottes waardoor voldoende mogelijkheid voor individuele begeleiding
 
cursusinhoud

Met het volgen van de cursus doet u kennis op over zowel de voorschriften voor bestaande bouw, verbouw en herbestemmen als over de uitvoering en het beheer en onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen. De opgedane kennis kunt u direct in de praktijk toepassen.

In de cursus komen veel gebouwsoorten aan bod zoals woongebouwen, kantoorgebouwen, (woon)zorggebouwen, onderwijsgebouwen en bijeenkomstgebouwen.

Een greep uit de onderwerpen:

De systematiek van de regelgeving
 • Onderscheid nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw en monumenten
 • Bestaande bouw, autonome veroudering en voortschrijdend inzicht
 • Verbouw en rechtens verkregen niveau
 • Functiewijzigingen (herbestemmen)
Brandcompartimenten en (beschermde) subbrandcompartimenten
 • Basiseisen bij bestaande bouw, verbouw en herbestemmen en verschillen met nieuwbouw
 • Uitvoering brandwerende scheidingen (zoals deuren, ramen, wanden, leidingdoorvoeringen)
 • Zelfsluitende deuren en uitzonderingen
 • Beheer en onderhoud brandwerende voorzieningen zoals deuren en leidingdoorvoeringen
Vluchtroutes

o.a. uitvoering en capaciteit vluchtroutes

Materiaaltoepassing
 • Brandklasse en rookklasse materialen (o.a. gevels en daken)
Brandbeveiligingsinstallaties
 • Brandmeldinstallatie (NEN 2535) en ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
 • Rookmelders (NEN 2555)
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Blusmiddelen (o.a. brandslanghaspels en draagbare blustoestellen)
 • Onderhoudsplicht en certificering installaties
Brandveilig gebruik
 • Aankleding en versieringen
 • Inrichting en gebruik van vluchtroutes
 • Ontruimingsplan en hulpverlening bij brand / BHV
Toezicht en handhaving door bevoegd gezag
 • Procedures (o.a. aanschrijvingen en bezwaar)
 • Bewijslast
Vergunningen en melding
 • Omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)
 • Gebruiksmelding
 
studiebelasting

Er is sprake van weinig studiebelasting. Wij adviseren om tussen de lesdagen de behandelde materie nogmaals door te nemen, wat per lesdag 1 á 2 uur in beslag zal nemen.

Deelnamecertificaat

Na het volgen van de cursus ontvangt u een deelnamecertificaat.

Opleidingsduur en tijden
De cursus bestaat uit 3 lesdagen van 08.30uur tot circa 15.00uur.

 

3-daagse cursus start op 8 april 2021 in Breukelen

Lesdag 1

donderdag 8 april 2021

Lesdag 2

donderdag 15 april 2021

Lesdag 3

donderdag 22 april 2021

 


Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers