Cursus Brandveiligheid in de zorg

waarom kiezen voor docsa:

 • Hoge tevredenheidscore deelnemers
 • Locatie goed bereikbaar met OV en auto (gratis parkeren)
 • Docenten met veel praktische ervaring
 • Ook in-company mogelijkheden

 

INLEIDING

Gebouwen dienen te voldoen aan bouwtechnische en installatietechnische brandveiligheidsvoorschriften. Daarbij wordt in de wet onderscheid gemaakt in nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. Ook kent Nederland voorschriften omtrent het beheren van brandveilig gebruiken van gebouwen en geldt er een zorgplicht voor gebouweigenaren, bouwers, gebruikers en beheerders. Voor zorggebouwen gelden over het algemeen vele brandveiligheidsvoorschriften, zeker wanneer er sprake is van verminderd of niet zelfredzame personen en/of gebouwen waarin geslapen wordt.

In onze 2-daagse cursus krijgt u inzicht in de diverse brandveiligheidsvoorschriften voor zorggebouwen, het doel en toepassing van deze voorschriften en de raakvlakken met de BHV-organisatie. Na het volgen van de cursus bent u beter in staat om de juiste keuzes te maken in brandveiligheidstoepassingen.

Regelgeving voor de Zorg veelomvattend

Voor de Zorg zijn de brandveiligheidseisen hoofdzakelijk opgenomen in de Woningwet en de Arbowet, en van daaruit in het Bouwbesluit en het Arbobesluit. De voorschriften zijn veelomvattend.

op maat cursus

Docsa heeft voor u een cursusprogramma samengesteld dat is gericht op de brandveiligheidsvoorschriften voor zorginstellingen. De cursus gaat met name in op de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de BHV-eisen uit de Arbowet, met een integrale benadering hiervan.

In de cursus wordt veel aandacht geschonken aan het doel van brandveiligheidstoepassingen en de combinatie van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten, de zogenaamde BIO maatregelen. De samenhang van deze aspecten is met name voor de zorggebouwen essentieel om een brandveilige status te behalen.

Kennis van het Bouwbesluit is tevens van grote waarde voor het opstellen van ontruimingsplannen en het uitvoeren van ontruimingsoefeningen, waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden dient te worden met de ligging en uitvoering van brandwerende scheidingen.

onderwerpen op hoofdlijnen
inleiding
 • Brand en rook
 • Basis voor brandveiligheid (brandveiligheidsconcepten)
introductie regelgeving:
 • Wabo, Woningwet, Arbowet en zorgplicht
Het bouwbesluit 2012 en de arbowet:
 • De systematiek van het Bouwbesluit
 • De relevante gebruiksfuncties
 • Het toetsingskader
 • De Arbowet en BHV-organisatie

 

Belangrijke begrippen voor de zorg, onder andere:
 • Woonfunctie voor zorg en gezondheidszorgfunctie
 • Aan bed gebonden patiënten
compartimentering:
 • Diverse vormen van compartimentering, doel daarvan en        basiseisen
 • Compartimentering en BHV-organisatie
 • Brandwerende scheidingen in de praktijk
Vluchtroutes:
 • De verschillende soorten vluchtroutes
 • Aantal, uitvoering en inrichting vluchtroutes
Installaties en blusmiddelen, onder andere:
 • Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Brandslaghaspels en draagbare blustoestellen

Cursusmateriaal

U ontvangt een syllabus met o.a. de uitgebreide presentaties, uitleg van relevante wet- en regelgeving, casuïstiek met uitgebreide uitwerkingen daarvan en het handzame door Docsa samengestelde "Bouwbesluit Brandveiligheid".

Deelnamecertificaat

Na het volgen van de cursus ontvangt u van Docsa een deelnamecertificaat.

Doelgroep en instapniveau

Iedereen met interesse in brandveiligheid is van harte welkom bij onze cursussen en opleidingen. De cursus is geschreven voor personen die werkzaam zijn in de Zorg met een takengebied in brandveiligheid. Voor deelname aan deze cursus is voorkennis van brandveiligheid niet noodzakelijk.

2-daagse cursus start op 9 maart 2021 in Amersfoort

Lesdag 1

dinsdag 9 maart 2021

Lesdag 2

dinsdag 23 maart 2021


Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers