Cursus Medewerker Brandpreventie

 • Uitgebreide cursus gericht op de nieuwe brandveiligheidsregelgeving (Bbl)
 • Deelnamecertificaat inbegrepen
 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Opleidingslocaties goed bereikbaar met het OV en gratis parkeren
 • Hoge tevredenheidsscore

 

VOOR WIE

Iedereen met interesse in brandveiligheid is van harte welkom bij onze cursus Medewerker Brandpreventie.  De cursus is interessant wanneer u behoefte heeft aan meer inzicht in de wet- en regelgeving omtrent de brandveiligheid van gebouwen. In 8 dagen tijd behandelen we de basisvoorschriften m.b.t. diverse gebouwsoorten. Wanneer u gedurende deze cursus behoefte heeft aan nog meer diepgang, dan kunt u ervoor kiezen om aansluitend door te stromen naar de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 met 6 aanvullende lesdagen. Voorgaande deelnemers zijn o.a. werkzaam als gebouwontwerper, medewerker vastgoed of huisvesting, vergunningverlener, toezichthouder, Arbo-adviseur, medewerker van een adviesbureau of gebouwbeheerder. 

 

INSTAP- EN OPLEIDINGSNIVEAU

De opleiding is op MBO+ niveau.
Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk

 

WAAROM KIEZEN VOOR DOCSA?

 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Docsa is tevens gespecialiseerd adviesbureau in brandveiligheid waardoor wij kunnen putten uit diverse actuele                                praktijkvoorbeelden
 • 2 extra lesdagen t.o.v. andere aanbieders
 • Goede lunch en lekkere tussendoortjes
 • Cursuslocaties goed bereikbaar met OV en gratis parkeren
 • Informele sfeer en prettig tempo waarin de stof wordt behandeld
 • Beperkte groepsgroottes waardoor voldoende mogelijkheid voor individuele begeleiding
 

CURSUSINHOUD

Met het volgen van de cursus doet u brede kennis op over de brandveiligheidswet- en regelgeving, welke u direct kan toepassen in de praktijk. Veel gebouwsoorten komen aan bod zoals woongebouwen, kantoorgebouwen, onderwijsgebouwen, bijeenkomstgebouwen en logiesgebouwen.

Een greep uit de onderwerpen:

De systematiek van de regelgeving
 • Onderscheid nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw en monumenten
 • Prestatie-eisen en gelijkwaardigheid (o.a. sprinkler en rook- en warmteafvoerinstallatie)
 • Gebruiksfuncties
 • Belangrijke begrippen
Bouwkundige brandpreventie
 • Brandcompartimenten en (beschermde) subbrandcompartimenten
 • WBDBO, brandwerendheid en rookwerendheid
 • Brandklasse en rookklasse materialen (o.a. gevels, daken, wanden)
 • Uitvoering en capaciteit van vluchtroutes
 • Sterkte bij brand van de bouwconstructie
Brandbeveiligingsinstallaties
 • Brandmeldinstallatie (NEN 2535) en ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
 • Rookmelders (NEN 2555)
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Blusmiddelen (o.a. brandslanghaspels en draagbare blustoestellen)
 • Onderhoudsplicht installaties
Brandveilig gebruik
 • Aankleding en versieringen
 • Inrichting en gebruik van vluchtroutes
 • Ontruimingsplan en hulpverlening bij brand / BHV
Vergunningen en melding
 • Omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)
 • Gebruiksmelding
 
STUDIEBELASTING

Circa 2 uur per lesdag

 

DEELNAMECERTIFICAAT

Na het volgen van de cursus ontvangt u een deelnamecertificaat. 

 

OPLEIDINGSDUUR EN TIJDEN

Onze opleiding bestaat uit 8 lesdagen van 08.30uur tot circa 15.00uur

 

8-daagse cursus start op 23 september 2021 in Eindhoven

Lesdag 1 donderdag 23 september 2021
Lesdag 2 donderdag 30 september 2021
Lesdag 3 donderdag 7 oktober 2021
Lesdag 4 donderdag 14 oktober 2021
Herfstvakantie  
Lesdag 5 donderdag 4 november 2021
Lesdag 6 donderdag 18 november 2021
Lesdag 7 donderdag 2 december 2021
Lesdag 8 donderdag 16 december 2021

Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers