In-company basiscursus brandveiligheid Bbl

Eén van onze cursussen is de 1 daagse Basiscursus Brandveiligheid Bbl. Met betrekking tot deze cursus hebben we wellicht een interessante aanbieding voor u. De cursus bieden we namelijk tijdelijk aan als in-company cursus voor het bedrag van slechts                  € 1.250,00, waarbij we deze dag bij u op locatie verzorgen en we uitgaan van maximaal 8 deelnemers.

Per 1-1-2022 treedt de Omgevingswet in werking en tegelijkertijd het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarmee komt het Bouwbesluit te vervallen.

 • Cursus gericht op basiseisen brandveiligheid nieuwe regelgeving (ingaande 1-1-2022)
 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Opleidingslocaties goed bereikbaar met OV en gratis parkeren
 • Hoge tevredenheidsscore cursussen Docsa
 
Voor wie

Iedereen met interesse in brandveiligheid is van harte welkom bij de basiscursus brandveiligheid Bbl. U krijgt goed inzicht in de basiseisen m.b.t. brandveiligheid welke vanaf 1-1-2022 gelden voor zowel nieuw te bouwen gebouwen als bestaande gebouwen. Met de opgedane kennis kunt u in het resterende deel van 2021 al anticiperen op deze voorschriften.   

 
Instap- en opleidingsniveau
De cursus is op MBO niveau.
Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk.
 
 
Waarom kiezen voor Docsa?
 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Docsa is tevens gespecialiseerd adviesbureau in brandveiligheid waardoor wij kunnen putten uit diverse actuele                                praktijkvoorbeelden
 • Goede lunch en lekkere tussendoortjes
 • Cursuslocaties goed bereikbaar met OV en gratis parkeren
 • Informele sfeer en prettig tempo waarin de stof wordt behandeld
 
Cursusinhoud

De cursus is gericht op de nieuwe wet- en regelgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Per 1-1-2022 zal het huidige Bouwbesluit vervangen worden door deze regelgeving. In de cursus gaan we in op de basiseisen m.b.t. de brandveiligheid van nieuw te bouwen gebouwen en bestaande bouw.

Een greep uit de onderwerpen:

De systematiek van de regelgeving
 • Nieuwbouw en bestaande bouw
 • Doel- en middelenvoorschriften
 • Gebruiksfuncties
 • Belangrijke begrippen
Bouwkundige brandpreventie
 • Brandcompartimenten en (beschermde) subbrandcompartimenten
 • WBDBO, brandwerendheid en rookwerendheid
 • Uitvoering en capaciteit van vluchtroutes
Brandbeveiligingsinstallaties
 • Brandmeldinstallatie (NEN 2535) en ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
 • Rookmelders (NEN 2555)
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Blusmiddelen (o.a. brandslanghaspels en draagbare blustoestellen)
 • Onderhoudsplicht installaties
Brandveilig gebruik
 • Aankleding en versieringen
 • Inrichting en gebruik van vluchtroutes
De gebruiksmelding

 

STUDIEBELASTING
Er is sprake van weinig studiebelasting. Wij adviseren om tussen de beide lesdagen de behandelde materie nogmaals door te nemen.

 

DEELNAMECERTIFICAAT
Na het volgen van de cursus ontvangt u een deelnamecertificaat.

 

OPLEIDINGSDUUR EN TIJDEN 
De cursus bestaat uit 2 lesdagen van 08.30uur tot circa 15.00 uur.

 


Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers