Diensten

Docsa als ondersteuner en adviseur

Wij richten ons op praktische ondersteuning en advies in brandveiligheid voor zowel private als publieke organisaties in geheel Nederland. Onderstaand onze meest voorkomende ondersteuning.

 • Brandveiligheidscontroles / brandscans
  Beoordeling van de brandveilige status van bestaande gebouwen (conform NEN6059), waarbij wordt bepaald in hoeverre wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving en de praktische uitvoering daarvan.
 • Advisering gebouwaanpassingen
  Advisering in hoe de brandveiligheid van een gebouw naar het gewenste niveau gebracht kan worden, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt in wat wettelijk is vereist en geadviseerde aanpassingen.
 • Berekening brandoverslag
  Berekening om te bepalen of er wordt voldaan aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan brandoverslag. Middels deze berekening kan bepaald worden of er brandwerende voorzieningen getroffen moeten worden in de buitengevel. De berekening wordt uitgevoerd conform NEN6068.
 • Opstellen beleid brandveiligheid

  De brandveiligheidswet- en regelgeving biedt ruimte voor eigen keuzes. Tevens geldt een algemene zorgplicht, wat o.a. inhoudt dat ervoor zorg gedragen moet worden dat door de staat en het gebruik van bouwwerken geen gevaar voor de (brand)veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

  Bij bezit/gebruik van meerdere bouwwerken is het raadzaam om beleid brandveiligheid op te stellen, waarin o.a. wordt vastgelegd hoe invulling wordt gegeven aan de brandveiligheid. Als specialist in brandveiligheid kan Docsa u hierbij uitstekend van dienst.

 • Bouwplanbeoordeling en verbouwbegeleiding
  Beoordeling van, en advisering in nieuwbouwplannen en verbouwplannen op gebied van brandveiligheid.
 • Bouwbegeleiding en verbouwbegeleiding
  Ondersteuning tijdens nieuwbouwprojecten en verbouwprojecten, van het opvragen en beoordelen van offertes, het uitvoeren van controles om te beoordelen of brandveiligheidsvoorzieningen correct worden aangebracht, tot oplevering met de juiste documentatie (logboek).
 • Ondersteuning in beheer en onderhoud
  Algemene ondersteuning van uw bestaande gebouwvoorraad op gebied van brandveiligheid, zoals het borgen van de juiste periodieke controles, ondersteuning bij controles van de gemeente/brandweer, advies en ondersteuning gebouwaanpassingen, en dergelijke.
 • Helpdesk brandveiligheid
  Helpdesk voor u en uw medewerkers op gebied van brandveiligheidsissues
 • Ondersteuning met de Gebruiksmelding
  Verzorgen van het noodzakelijke tekenwerk en ondersteuning bij het invullen van het formulier.
 • Ondersteuning aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)
  Verzorgen van het noodzakelijke tekenwerk en ondersteuning bij het invullen van het formulier
 • Opstellen ontruimingsplannen / ontruimingsplattegronden
  Ondersteuning met het opstellen van een ontruimingsplan en eventueel bijbehorende ontruimingsplattegronden.
 • Overige
  In-company ondersteuning, berekening beheersbaarheid van brand (gelijkwaardigheid), berekening maximaal aantal toegestane personen, second opinion trajecten, bepalen relevante gebruiksfuncties, gesprekspartner richting bevoegd gezag, sparringpartner, enzovoort.
 • Boek Bouwbesluit Brandveiligheid
  Een omvangrijk deel van het Bouwbesluit 2012 is gericht op brandveiligheid, onderverdeeld in bouwkundige voorschriften, installatietechnische voorschriften en het brandveilig gebruik van het bouwwerk.

  Docsa heeft een handzaam boek samengesteld met de betreffende brandveiligheidsvoorschriften voor gebouwen.
  De uitgave betreft de brandveiligheidsvoorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en de regeling Bouwbesluit 2012. Ook de relevante passages uit de nota van toelichting en de artikelgewijze toelichting zijn in het boek opgenomen.

  U kunt het boek "Bouwbesluit Brandveiligheid" bij ons bestellen door het onderstaande bestelformulier in te vullen.
  De kosten voor het boek bedragen € 10,00 (excl. BTW en verzendkosten)
   

  Bestelformulier

  Factuurgegevens:


   

Brandalarm

Nooddeur

Brandslanghaspel