Over Docsa

Gebouwen in Nederland moeten voldoen aan vaak vele en complexe brandveiligheidsvoorschriften met als doel een brandveilig gebouw en brandveilig gebruik daarvan. Eigenaren en gebruikers zijn primair verantwoordelijk hiervoor en het bevoegd gezag (veelal gemeenten) voeren controles uit.

Als opleider, praktische ondersteuner en adviseur kan Docsa u op meerdere facetten ondersteunen hierin, waarbij we ons richten op zowel de private als de publieke markt in geheel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we al vele bedrijven, gemeenten, instellingen, ontwerpers en brandweerorganisaties geadviseerd en ondersteund en medewerkers mogen opleiden.

Docsa richt zich op de brandveiligheid in en van gebouwen, met hoofdzakelijk de bouwregelgeving en aanverwante arbozaken als kader, waarbij kwaliteit, klantgerichtheid, een praktische benadering en integriteit voorop staan.

In onze dienstverlening is er veel aandacht voor het doel achter de voorschriften en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw behaald of geborgd kan worden.

Advisering gebouwaanpassingen

Elk individueel voorschrift komt bij ons aan de orde, waarbij de brandveiligheid vooral integraal en risicogericht wordt benaderd. Met deze aanpak wordt voldaan aan de wettelijke eisen en wordt bovenal de brandveiligheid ook daadwerkelijk tot het gewenste niveau gebracht, met inachtneming van kosten en gebruiksgemak.

Bekijk onze pagina’s diensten en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.