Rechtens verkregen niveau brandveiligheid

De regelgeving omtrent brandveiligheid is altijd aan verandering onderhevig. De regelgeving is steeds strenger geworden, waardoor nieuwbouwbanden aan strengere eisen dienen te voldoen dan reeds bestaande panden. Wanneer u gaat verbouwen, wordt u wellicht geconfronteerd met een brandveiligheid functiewijziging. Dit geldt wanneer het te verbouwen gedeelte een wezenlijk andere functie krijgt dan voorheen. Dit kan gevolgen hebben voor de eisen die aan dit gedeelte worden gesteld op het gebied van brandveiligheid. Überhaupt kan een verbouwing u voor een dilemma stellen: de eisen zijn veel strenger geworden: voldoet uw pand hier nog wel aan? Om het verbouwen van panden haalbaar te houden, is het rechtens verkregen niveau brandveiligheid in het leven geroepen.

Wat houdt rechtens verkregen niveau brandveiligheid in?

RVN brandveiligheid is gecreëerd om een schakel te vormen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Er is enige tijd onduidelijkheid geweest over het juridische aspect bij een verbouwing. Moet verbouwing nu worden gezien als nieuwbouw of niet? Voor nieuwbouw gelden veel strengere brandveiligheidseisen dan voor bestaande bouw. Bij een verbouwing aan een bestaand pand, kon dit voor problemen zorgen. Specifiek wanneer er sprake was van een brandveiligheid functiewijziging. In dit geval moest de brandveiligheid van het te verbouwen gedeelte namelijk opnieuw onder de loep worden genomen. Onder de oude regelgeving was daarbij niet altijd duidelijk of het te verbouwen gedeelte moest worden beoordeeld als bestaande bouw of nieuwbouw. Het rechtens verkregen niveau brandveiligheid lost dit op en heeft van een verbouwing een aparte categorie gemaakt.

Concreet betekent dit dat alleen aan het te verbouwen gedeelte specifieke eisen kunnen worden gesteld. Dit stelt eigenaren en beheerders van panden in staat om een verbouwing te realiseren zonder dat daarbij het gehele pand moet worden aangepast op het gebied van brandpreventie. Om aan de specifieke eisen te voldoen kunt u ons als expert inschakelen. Wij kunnen u in het gehele traject begeleiden, van advies bij ontwerp tot het indienen van de plannen en de realisatie hiervan.

Wij zijn uw partner bij verbouwingen

Gaat u verbouwen en hebt u behoefte aan kennis omtrent RVN brandveiligheid, dan zijn wij uw allround partner. Wij beschikken over jarenlange ervaring en kennen alle regels. Wij kunnen u ontzorgen en de juridische kant en brandveiligheid bij uw verbouwing voor onze rekening nemen. Hierdoor weet u zeker dat uw verbouwing aan alle veiligheidseisen voldoet.  Onze experts beschikken over uitvoerige ervaring in allerlei sectoren zoals zorginstellingen, ziekenhuis, scholen, gemeentes, de overheid en horeca. Wij werken aan woongebouwen en gebouwen van bedrijven en beschikken daarmee over ervaring met alle mogelijke gebouwen en sectoren.

 

DOC/SA

077-4002852

Contactformulier