Referenties

Onderstaand een selectie van bedrijven en instellingen waarvoor Docsa opdrachten heeft uitgevoerd en/of waarvan één of meerdere personen hebben deelgenomen aan een cursus van Docsa.

 • Woonzorg Nederland

  Uitvoeren brandscans bestaande bouw. Begeleiden van uitvoeringstraject gebouwaanpassingen.

 • Radboud UMC

  Brandscan bestaande gebouwen.

 • INNOVO - onderwijs op maat

  Uitvoering van de gebruiksvergunning- / gebruiksmeldingstrajecten voor diverse schoolgebouwen.

 • Cityside Apartments

  Uitvoeren gebouwbeoordelingen bestaande bouw en verbouw en rapporteren van bevindingen

 • Efteling

  Advisering t.a.v. brandveiligheid verbouwplannen.

 • Schakelring

  Uitvoeren brandscans, aanvraag gebruiksvergunningen, cursus brandveiligheid.

 • Studentenhuisvesting SSH&

  Opstellen beleid brandveiligheid en beoordeling brandveiligheid wooncomplexen en stadspanden

 • Stichting Daelzicht

  Cursus brandveiligheid en ondersteuning brandveiligheid bestaande bouw.

 • Woningstichting Barneveld

  Uitvoeren brandscans en advisering t.a.v. brandveiligheid bestaande bouw. Begeleiden van certificeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

 • Veiligheidsregio Brabant-Noord

  Toezichtcontroles brandveiligheid (detachering).

 • Stichting Kindante

  Ondersteuning controle compartimentering bestaande bouw

 • Robert Bosch Packaging

  Gebruiksmelding, tekenwerk en advies brandveiligheid bestaande bouw en verbouw.

 • Rijksvastgoedbedrijf

  Maatwerk in-company cursus brandveiligheid

 • Woonforte

  Ondersteuning t.b.v. brandveiligheid

 • Activite

  Brandscans bestaande bouw, advies brandveiligheid nieuwbouw.

 • Architect Daan Hesen

  Advies brandveiligheid nieuwbouw en verbouwplannen.

 • Gebr. Verwoerd

  Advies brandveiligheid voor diverse monumentale gebouwen.

 • Fontys Hogeschool

  Beoordeling brandscheidingen

 • Gemeente Amsterdam

  Verzorgen maatwerk in-company cursussen brandveiligheid

 • Woningcorporatie Poort6

  Opstellen beleid brandveiligheid en uitvoeren brandscans brandveiligheid bestaande bouw

 • De Hartekamp Groep

  Structurele ondersteuning brandveiligheid zorggebouwen

 • Woningcorporatie HW Wonen

  Opstellen beleid brandveiligheid en uitvoeren brandscans brandveiligheid bestaande bouw

 • NXP

  Actualiseren gebouwtekeningen t.b.v. gebruiksmelding

 • Ziekenhuis St. Jansdal

  Advisering m.b.t. brandveiligheid van twee ziekenhuizen