Risico-inventarisatie brandveiligheid woongebouwen

Als eigenaar of beheerder van een woongebouw, bent u voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Beheert u een pand bestemd voor bewoning, dan kunt u ons inschakelen voor een risico-inventarisatie van brandveiligheid van woongebouwen. Deze inventarisatie leert u waar de risico’s in uw specifieke geval schuilen, wat de gevolgen hiervan kunnen zijn en hoe u deze risico’s kunt beperken door middel van goede brandpreventie en -beveiliging.

Waarom een risico-inventarisatie brandveiligheid woongebouwen belangrijk is

Risicogericht brandveiligheid controleren is in de eerste plaats natuurlijk belangrijk voor de bewoners van uw pand. U bent verplicht om hen een goede mate van brandbeveiliging te bieden. Een risicobenadering van de brandveiligheid geeft u inzage in hoe het met de veiligheid van uw bewoners gesteld is en of er actie moet worden genomen om deze te verbeteren.

In de loop der jaren zijn de vereisten waaraan woongebouwen moeten voldoen behoorlijk aangescherpt. Indien u een ouder pand bezit of beheert, heeft het bij de bouw aan bepaalde eisen moeten voldoen. Het is heel goed mogelijk dat de maatregelen die destijds als voldoende werden beschouwd inmiddels tekort schieten. Zou u nu een nieuw woongebouw laten bouwen, dan zouden de eisen een stuk strenger zijn. U bent niet verplicht om bestaande panden te laten voldoen aan de actuele eisen die voor nieuwbouw gelden, maar wij kunnen ons voorstellen dat u wel benieuwd bent of dit voor u haalbaar is. Een risico-inventarisatie brandveiligheid voor woongebouwen geeft u uitsluitsel.

In deze inventarisatie wordt gekeken naar verschillende factoren die vallen onder “BIO brandpreventie”. “BIO” staat voor bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch. Samen met u gaan wij stap voor stap alle belangrijke punten na in onze risicobenadering van de brandveiligheid. Zaken als brandwerende maatregelen, meldingsinstallaties, brandblussers en vluchtroutes komen aan de orde.

Een ervaren adviesbureau staat u bij

Als ervaren adviesbureau kunnen wij u in alle facetten van dienst zijn met risicogerichte brandveiligheid. Of u nu een inventarisatie wilt hebben van uw huidige pand en verbeteringen aan wilt brengen, een verbouwing overweegt of plannen hebt voor nieuwbouw: wij kunnen u adviseren en begeleiden van idee tot controle en uitvoering.

Onze experts beschikken over jarenlange ervaring als adviseur van zowel bedrijfspanden als woongebouwen. Wij werken voor opdrachtgevers als gemeenten, het ziekenhuis, zorginstellingen, de overheid, scholen, maar ook in de woningbouw. Wij weten als geen ander de risico’s te benoemen, analyseren en te minimaliseren. Wij zijn uw partner waarbij u terecht kunt om te sparren en voor advies. Met conclusies die uit de inventarisatie voortkomen kunnen wij voor u desgewenst direct aan de slag.

 

DOC/SA

077-4002852

Contactformulier