Veelgestelde vragen

Zorg

Moeten de bewonerskamers / slaapkamers in een woon-zorgcomplex afzonderlijk worden gecompartimenteerd?

Het is afhankelijk van de gekozen gebruiksfunctie / subgebruiksfunctie of de kamers conform Bouwbesluit 2012 gecompartimenteerd moeten worden. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een groepszorgwoning hoeven de kamers veelal niet te worden gecompartimenteerd. Ondanks dat het compartimenteren van de kamers wettelijk niet altijd is vereist, is het soms raadzaam om een bepaalde mate van compartimentering wel toe te passen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van niet zelfredzame personen en relatief weinig BHV-ers.

Moet een woongebouw waarin voornamelijk senioren wonen (ook wel seniorenflat of seniorencomplex genoemd), voorzien zijn van een brandmeldinstallatie?

In een woongebouw waarin senioren zelfstandig wonen zonder professionele zorg, is een brandmeldinstallatie niet vereist. Wanneer er echter sprake is van een ‘woonfunctie voor zorg’ kan een brandmeldinstallatie verplicht zijn. De eisen die worden gesteld aan de brandveiligheidsvoorzieningen in dergelijke woningen of woongebouwen, zijn van een aantal factoren afhankelijk. Onder andere de mate van professionele zorg die wordt geboden, het aantal zorgwoningen en het aantal bewoners van dergelijke woningen zijn hierbij bepalend. Het vaststellen van de juiste gebruiksfunctie en vereiste brandveiligheidsvoorzieningen is soms een ingewikkelde zaak.

Doc/sa heeft daarom een beslisschema ontwikkeld om de juiste vorm van een woonfunctie voor zorg vast te stellen, en tevens te bepalen of een brandmeldinstallatie wettelijk is vereist. Indien u dit schema zou willen ontvangen kunt u hierover contact met ons opnemen.

Advies:

Ondanks dat een brandmeldinstallatie in veel woongebouwen voor senioren niet is verplicht, kan het toch verstandig zijn om een brandmeldinstallatie en/of andere brandveiligheidsvoorzieningen aan te brengen. Ook al zijn veel senioren namelijk goed in staat zelfstandig te wonen, toch blijkt steeds weer dat ze bij brand vaak minder zelfredzaam zijn.

Zijn brandwerende gordijnen in de appartementen van een verpleeghuis verplicht of is dit een advies?

Gordijnen behoren tot aankleding conform artikel 7.4 van het Bouwbesluit. In lid 1 van dit artikel zijn de voorschriften voor aankleding zoals gordijnen opgenomen. Doel is dat aankleding geen brandgevaar mag opleveren. Er zijn meerdere mogelijkheden om daaraan te voldoen.

Wat veel voorkomt is om brandvertragende gordijnen toe te passen welke voldoen aan lid 1e van het betreffende artikel (navlamduur van ten hoogste 15 seconden en nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden). Afhankelijk van de hoeveelheid gordijnen kan mogelijk ook op basis van lid 1a een brandgevaarlijke situatie worden voorkomen. Lid 1a stelt dat wanneer de aankleding een ondergeschikte bijdrage levert aan brandgevaar, de aankleding niet brandvertragend of (nagenoeg) onbrandbaar hoeft te zijn.

Waar iwe vooral ook op willen attenderen is dat wanneer er sprake is van een woonfunctie, artikel 7.4 lid 1 niet geldt voor de inrichting in elke woning /elk appartement (aansturingstabel 7.1 van het Bouwbesluit / artikel 7.4 lid 6). Ook wanneer er sprake is van wonen met zorg (woonfunctie voor zorg) geldt artikel 7.4 lid 1 niet voor de inrichting in elke woning.

Een verpleeghuis kan worden beschouwd als woonfunctie voor zorg, er is immers een combinatie van wonen en zorg. De appartementen zijn dan doorgaans afzonderlijke woonfuncties (meestal in de vorm van ‘zorgclusterwoningen’ of ‘groepszorgwoningen’). In dat geval gelden er dus geen eisen aan de gordijnen in de appartementen en is het inderdaad slechts een advies om deze brandvertragend of (nagenoeg) onbrandbaar uit te voeren.  

Is een woonfunctie voor zorg automatisch ook een gezondheidszorgfunctie?

Nee, de woonfunctie voor zorg is een koppeling tussen wonen en zorg, waarin de zorgcomponent dus al is verwerkt. Het kan wel voorkomen dat in gebouw sprake is van een bouwdeel met een woonfunctie voor zorg en een bouwdeel met een gezondheidszorgfunctie, bijvoorbeeld een woon-zorgcomplex (woonfunctie voor zorg) met tevens een huisartsenpraktijk, fysiotherapie of iets dergelijks (gezondheidszorgfunctie). De combinatie woonfunctie voor zorg in de vorm van kamergewijze verhuur is wel mogelijk.

Gelden er aanvullende brandveiligheidsvoorschriften voor woongebouwen voor ouderen, ook wel serviceflats genoemd?

De brandveiligheidsvoorschriften zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit maakt daarbij onderscheid in diverse woonvormen zoals woningen (woonfunctie), woongebouwen (woonfuncties gelegen in een woongebouw), woningen voor zorg (woonfunctie voor zorg) en kamergewijze verhuur (woonfunctie voor kamergewijze verhuur). Wanneer ouderen zelfstandig wonen en geen gebruik maken van professionele zorg, dan gelden er geen aanvullende brandveiligheidsvoorschriften. Is er wel sprake van professionele zorg, dan zijn de aanvullende voorschriften met name afhankelijk van de mate van zorg (bijvoorbeeld zorg op afroep of zorg op afspraak) en of er meerdere woningen met een zorgcomponent in of nabij het gebouw zijn gelegen (zorgclusterwoningen).

Om de vereiste brandveiligheidsvoorschriften te bepalen is het dus noodzakelijk om te achterhalen van welke woonvorm conform Bouwbesluit sprake is. Doc/sa kan u hierin ondersteunen, de relevante brandveiligheidsvoorschriften in kaart brengen en beoordelen in hoeverre hieraan wordt voldaan. Ook in onze cursussen en opleidingen wordt hier aandacht aan besteed.

 


Naar het overzicht van veelgestelde vragen