Verscherpt toezicht brandveiligheid

Bij sommige bouwopdrachten is er sprake van verscherpt toezicht op brandveiligheid. De bouwdirectie kan opdracht geven tot dit verscherpte toezicht bovenop het reguliere toezicht. Als expert op het gebied van brandveiligheid kunt u ons inschakelen voor alle vormen van toezichtcontrole op de brandveiligheid tijdens de bouwwerkzaamheden.

Wat verscherpt toezicht brandveiligheid inhoudt

Toezicht op brandveiligheid is een standaardvoorziening. Er is echter ook een verscherpte vorm die bij bepaalde bouwprojecten met hogere risico’s kan worden aangesteld. Het doel bij deze verscherpte vorm is dat een onafhankelijke partij toezicht houdt en garandeert dat de benodigde brandveiligheid wordt nageleefd. Het doel is uiteraard maximale veiligheid die wordt getoetst aan de hand van de wettelijke eisen en de verstrekte vergunningen. Verscherpt toezicht is niet gekoppeld aan een specifieke vorm van (ver)bouw of een specifieke sector, maar wordt toegewezen wanneer er een reële kans is op verhoogd risico, bijvoorbeeld wanneer er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of op gevaarlijke plaatsen.

Onze rol

Wij zijn een brandveiligheidsexpert en adviesbureau die kan worden ingeschakeld voor het verscherpte toezicht. Verscherpt toezicht op brandveiligheid is een compleet traject, dat al start voor de aanvang van de daadwerkelijke bouw. Het begint namelijk met de beoordeling van de bouwtekeningen. Als onafhankelijke partij nemen wij deze tot in het kleinste detail door in het kader van toezichtcontrole op de brandveiligheid. Constateren wij in dit stadium een verhoogd brandgevaar en lijken de preventiemaatregelen niet adequaat, dan kan dit tijdig worden gecorrigeerd, nog voordat begonnen is met de bouw.

Ook de machines en installaties waarvoor een (wettelijke) certificeringsregeling geldt, zullen door ons worden gecontroleerd op veiligheid.

Tijdens de bouw houden wij toezicht op alle vooraf benoemde punten en zien wij ook toe op een veilige gang van zaken tijdens de bouw. Wij controleren, rapporteren en sturen bij indien nodig. Het toezicht gebeurt continu en middels steekproeven worden kwaliteit en veiligheid op alle aspecten getoetst. In deze hoedanigheid zijn wij niet alleen toezichthouder, maar ook adviesbureau wanneer het aankomt op brandveiligheid. Wanneer wij problemen of risico’s constateren, zullen wij onze kennis en expertise aanwenden om deze op te lossen en de situatie te herstellen tot een acceptabel en veilig niveau met de strenge eisen in gedachten.

Een ervaren toezichthouder

Wij zijn een ervaren partij en gespecialiseerd in brandveiligheidscontrole. Onze experts voeren brandveiligheidscontrole uit voor onder andere de overheid, gemeenten, ziekenhuizen, zorginstellingen, kantoren en woongebouwen. Derhalve beschikken wij over alle benodigde expertise en ervaring om toe te zien op een brandveilig bouwproces.

 

DOC/SA

077-4002852

Contactformulier