Aankoopscan brandveiligheid

Aankoopscan brandveiligheid

  • Beoordeling om inzichtelijk te maken in hoeverre het gebouw voldoet aan de brandveiligheidswet- en regelgeving
  • Beoordeling gericht op bouwkundige brandveiligheid en brandveiligheid-installaties
  • Bepaling welke brandveiligheid-voorzieningen zijn vereist en beoordeling van de staat van de voorzieningen

Wat is een aankoopscan brandveiligheid?

In de bouwregelgeving is opgenomen aan welke brandveiligheidseisen bestaande gebouwen moeten voldoen. Uit ervaring blijkt dat bestaande gebouwen vaak (verborgen) gebreken vertonen en het kostbaar kan zijn om deze te verhelpen. Voorbeelden zijn een foutieve uitvoering van brandscheidingen en tekortkomingen met betrekking tot brandveiligheidsinstallaties. 

Bij een aankoopscan brandveiligheid wordt de brandveilige staat inzichtelijk gemaakt. De resultaten van het onderzoek kunnen meegewogen worden bij de onderhandeling over de koop(som). 

Waarom kiezen voor een aankoopscan van Docsa? 

In de bouwregelgeving is opgenomen dat eigenaren en exploitanten een zorgplicht hebben en dat gebouwen minimaal moeten voldoen aan de eisen voor bestaande bouw. Door het laten uitvoeren van een aankoopscan door Docsa weet u in hoeverre het gebouw voldoet aan de eisen.  

Docsa voert de aankoopscans zeer zorgvuldig uit, waarbij wij vooraf met u de diepgang en de doelstellingen afstemmen.  

Onze uitwerkingen zijn zeer overzichtelijk en to the point. De bevindingen worden geïllustreerd met foto’s en (desgewenst) met verwijzingen naar plattegrondtekeningen. Ook kunnen wij een budgetraming eraan toevoegen. 

Hoe goed bent u voorbereid?

Kom niet voor verrassingen te staan en meld u aan voor één van onze cursussen die wij aanbieden op gebied van brandveiligheid en brandpreventie. In onze cursussen worden wet- en regelgeving en de individuele voorschriften helder en duidelijk uitgelegd. Ook gaan wij in op de uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen en het uitvoeren van brandscans.  

Over Docsa

Docsa richt zich op brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continue aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer