Beleid brandveiligheid

Beleid brandveiligheid

  • Vooral van belang voor organisaties met meerdere gebouwen
  • Vastlegging van o.a.  brandveiligheidskeuzes en verantwoordelijkheden
  • Planning beoordeling en waar nodig optimaliseren brandveiligheid van bestaande gebouwvoorraad
  • Eigen regie voeren over brandveiligheid

Waarom kiezen voor beleid brandveiligheid?

De wet- en regelgeving met betrekking tot brandveiligheid is veelomvattend, met bouwkundige en installatietechnische eisen en eisen in het kader van brandveilig gebruik. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in onder andere eisen voor nieuwbouw en eisen voor bestaande bouw. Tevens kent de wet een algemene zorgplicht en zijn mede op basis daarvan soms extra maatregelen noodzakelijk om daadwerkelijk te spreken van een brandveilig gebouw. 

Het opstellen van beleid brandveiligheid is een uitstekend instrument om vast te leggen welke keuzes binnen uw organisatie worden gemaakt met betrekking tot brandveiligheid en wie waarvoor verantwoordelijk is. U kunt daarbij denken aan de volgende aspecten voor uw organisatie:

  • Welk brandveiligheidsniveau wordt gehanteerd voor de bestaande gebouwen. Daarbij kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt in type gebouwen en mate van zelfredzaamheid van gebruikers;
  • Welk brandveiligheidsniveau wordt gehanteerd bij nieuwbouw? Zijn dat de nieuwbouweisen of worden deze eventueel aangevuld met enkele extra voorzieningen, en zo ja, waarom?
  • Wat willen wij bereiken, is dat veilig kunnen vluchten of bijvoorbeeld ook het voorkomen van grote schade aan het gebouw en de inventaris?
  • Welke planning wordt gehanteerd voor het beoordelen van de bestaande gebouwvoorraad om te bepalen in hoeverre de gebouwen voldoen aan de wet- en regelgeving en het beleid.
  • Wijken wij bewust af van bepaalde eisen uit de wet met gebruikmaking van het gelijkwaardigheidsbeginsel?

Beleid brandveiligheid laten opstellen door Docsa

Met onze uitstekende kennis van de wet- en regelgeving en door de vele gebouwen die wij al hebben mogen beoordelen, kunnen wij u helpen en adviseren om de juiste keuzes te maken op gebied van brandveiligheid. De keuzes kunnen wij voor u vastleggen in een beleidsstuk. Wij hanteren daarbij een praktische werkwijze, wat bijdraagt aan een realistisch beleid, en erg wordt gewaardeerd door onze opdrachtgevers.  

Als specialist kan Docsa voor u ook de bestaande gebouwvoorraad conform het beleid beoordelen. Dat is in de vorm van brandscans. Docsa zorgt daarbij voor overzichtelijke rapportages. 

Hoe goed bent u voorbereid?

Kom niet voor verrassingen te staan en meld u aan voor één van onze cursussen die wij aanbieden op gebied van brandveiligheid en brandpreventie. In onze cursussen worden wet- en regelgeving en de individuele voorschriften helder en duidelijk uitgelegd. Met het volgen van een cursus bij Docsa bent u bijvoorbeeld beter in staat om juiste (beleid)keuzes te maken met betrekking tot de brandveiligheid van de gebouwen van uw organisatie.    

Over Docsa

Docsa richt zich op brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continue aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer