Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit

Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit

  • Berekening capaciteit vluchtwegen;
  • Inclusief praktische oplossingen om de capaciteit te vergroten, waar gewenst;
  • Uitwerking in een overzichtelijke rapportage, met grafische weergave van vluchtroutes.

Wat is een berekening opvang- en doorstroomcapaciteit?

Het maximaal aantal toegestane personen in een gebouw of in een gebouwdeel is onder andere afhankelijk van het aantal vluchtroutes en de uitvoering van deuren en trappen. Er zijn diverse artikelen uit het Bouwbesluit die daarbij gecombineerd moeten worden. Het aantal personen wat op basis daarvan is toegestaan kan relatief laag uitvallen, zeker als er ook gevlucht moet worden over trappen. Op basis van artikel 2.108a van het Bouwbesluit is het mogelijk om een maatwerkberekening te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de opvang- en doorstroomcapaciteit. Dat biedt vaak mogelijkheden om meer personen toe te staan. 

Waarom kiezen voor een berekening door Docsa?

De adviseurs van Docsa zijn gespecialiseerd in het maken van opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen. Docsa werkt daarbij alles uit in een overzichtelijke rapportage, met een grafische weergave van de vluchtroutes. Waar nodig worden tevens praktische oplossingen gegeven om het aantal personen te verhogen. De rapportages zijn uitermate geschikt om toe te voegen aan een vergunningsaanvraag of gebruiksmelding. In een aanvraag omgevingsvergunning of gebruiksmelding dient namelijk het maximaal aantal personen aangegeven te zijn. 

Over Docsa

Docsa richt zich op brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continue aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer