Bouwplantoets brandveiligheid

Bouwplantoets nieuwbouw, verbouw en herbestemmen

  • Bouwplantoets brandveiligheid bouwregelgeving
  • Ondersteuning vergunningverleners,  gebouwontwerpers / architecten,  projectontwikkelaars
  • Beoordeling gericht op o.a. een juiste gebouwindeling, bouwkundige aspecten, brandbeveiligingsinstallaties en blusmiddelen
  • Uitwerking in de vorm van rapportage en tekeningen

Wat is een bouwplantoets?

Bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit en vanaf 2022 aan het BBL: Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Brandveiligheid is een omvangrijk deel hiervan, met bouwkundige en installatietechnische eisen en eisen in het kader van brandveilig gebruik. 

Bij een bouwplantoets wordt beoordeeld of het nieuwbouwplan of verbouwplan voldoet aan de eisen. 

Een bouwplantoets laten uitvoeren

Brandveiligheidsvoorzieningen zijn vaak zeer bepalend in een gebouw, zoals de eisen m.b.t. brandwerende scheidingen en het aantal vluchtroutes. Tevens is de brandveiligheidsmaterie veelomvattend en soms complex.  

Als specialist kan Docsa voor u de beoordeling uitvoeren en advies uitbrengen. Dit voorkomt vertraging in het vergunningenproces en bouwproces. Al in de fase van het voorontwerp is het verstandig om de plannen te laten beoordelen.   

De uitwerkingen van Docsa zijn in de vorm van overzichtelijke rapportages. Onderdeel van de uitwerking zijn door u aangeleverde (pdf of dwg) tekeningen, welke door Docsa zijn aangevuld met relevante gegevens. 

Hoe goed bent u voorbereid?

Kom niet voor verrassingen te staan en meld u aan voor één van onze cursussen die wij aanbieden op gebied van brandveiligheid en brandpreventie. In onze cursussen worden wet- en regelgeving en de individuele voorschriften helder en duidelijk uitgelegd.  

Over Docsa

Docsa richt zich op brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continue aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer