Brandoverslagberekening

Brandoverslag berekening

  • Berekening conform wettelijke eisen
  • Inclusief notitie met de uitgangspunten en resultaten
  • Inclusief advisering over mogelijkheden wanneer de berekening aantoont dat niet wordt voldaan

Wat is een brandoverslagberekening?

In de regelgeving zijn eisen opgenomen met betrekking tot de WBDBO. Dat is de afkorting van ‘Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag’. Het betreft de mate, uitgedrukt in minuten, waarin uitbreiding van brand (en rook) naar een ander bouwdeel wordt voorkomen. WBDBO kan worden behaald door brandwerende voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld brandwerende deurconstructies, brandwerende wandconstructies en brandwerende leidingdoorvoeringen. Ook kan WBDBO worden behaald door afstand, bijvoorbeeld voldoende afstand tussen een raam van het ene bouwdeel en een raam van het andere bouwdeel. Wanneer deze afstand beperkt is, kan met een brandoverslagberekening worden bepaald of zonder aanvullende voorzieningen wordt voldaan aan de eisen. 

Waarom kiezen voor het berekenen van brandoverslag door Docsa?

Enkele adviseurs van Docsa zijn gespecialiseerd in het berekenen van brandoverslag. Docsa stelt daarbij overzichtelijke notities op met daarin de uitgangspunten en de resultaten. Wanneer uit de berekening blijkt dat niet wordt voldaan, dan adviseert Docsa over de opties. 

Hoe goed bent u voorbereid?

Kom niet voor verrassingen te staan en meld u aan voor één van onze cursussen die wij aanbieden op gebied van brandveiligheid en brandpreventie. In onze cursussen worden wet- en regelgeving en de individuele voorschriften helder en duidelijk uitgelegd. In de cursussen gaan wij o.a. in op de eisen met betrekking tot brandwerende scheidingen en WBDBO.   

Over Docsa

Docsa richt zich op brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continue aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer