Brandscan bestaande bouw

Brandscan bestaande bouw

  • Van quickscan tot volledige opname
  • Beoordeling gericht op bouwkundige brandveiligheid, brandveiligheid-installaties en/of brandveilig gebruik
  • Bepaling welke brandveiligheid-voorzieningen zijn vereist en beoordeling van de staat van de voorzieningen
  • Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt in eisen en adviezen
  • Bij beoordeling meerdere gebouwen, totaaloverzicht alle gebouwen in matrix

Wat is een brandscan? 

Bij een brandscan brengen wij voor u de brandveilige status van het gebouw in kaart. Wij beoordelen welke brandveiligheidsvoorzieningen zijn vereist, of deze zijn toegepast en wat de uitvoeringskwaliteit is. De brandscan is gericht op bouwkundige brandveiligheid, brandbeveiligingsinstallaties en het brandveilig gebruik.

De diepgang van de beoordeling wordt in overleg met u bepaald en varieert van een quickscan brandveiligheid tot een zeer uitgebreide gebouwbeoordeling (nulmeting).  

Waarom kiezen voor een brandscan van Docsa? 

In de bouwregelgeving is opgenomen dat eigenaren en exploitanten een zorgplicht hebben en dat gebouwen minimaal moeten voldoen aan de eisen voor bestaande bouw. Door het laten uitvoeren van een brandscan weet u in hoeverre uw gebouw voldoet en kunt u op basis van de resultaten zo nodig maatregelen treffen.  

Docsa voert de brandscans zeer zorgvuldig uit, waarbij wij vooraf met u de diepgang en de doelstellingen afstemmen. In onze beoordeling maken wij een duidelijk onderscheid tussen eisen en adviezen.  

Onze uitwerkingen zijn zeer overzichtelijk en to the point. De bevindingen worden geïllustreerd met foto’s en (desgewenst) met verwijzingen naar plattegrondtekeningen. 

Bij de beoordeling van meerdere gebouwen van uw organisatie, is er een mogelijkheid dat wij alle resultaten verwerken in een matrix en desgewenst met een risicoanalyse.  

Hoe goed bent u voorbereid? 

Kom niet voor verrassingen te staan en meld u aan voor één van onze cursussen die wij aanbieden op gebied van brandveiligheid en brandpreventie. In onze cursussen worden wet- en regelgeving en de individuele voorschriften helder en duidelijk uitgelegd. Ook gaan wij in op de uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen en het uitvoeren van brandscans.  

Over Docsa 

Docsa richt zich op brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continue aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer