Controle borging brandveiligheid

Controle borging brandveiligheid

  • Periodieke controle
  • Borging brandveiligheidsniveau
  • Registratie in rapportage / logboek

Inleiding

Het niveau van brandveiligheid van uw gebouw is afhankelijk van een combinatie van verschillende factoren. Gebouwen moeten bijvoorbeeld voorzien zijn van diverse bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen. Ook het brandveilig gebruiken van een gebouw is een belangrijke factor. Gedurende de levensduur van een bouwwerk is het belangrijk dat de brandveiligheid voldoende geborgd blijft. Een periodieke controle door Docsa voor de boring van de brandveiligheid is daarvoor een uitstekende tool. 

Het belang van de controles

Het brandveiligheidsniveau van uw gebouw(en) kan in de loop der tijd  afnemen door bijvoorbeeld veroudering, slijtage en defecten. Dit niveau mag echter niet te laag worden. Enkele gebreken zijn doorgaans acceptabel wanneer de veiligheid niet in het geding komt. Het is dus van belang dat de kwaliteit van uw gebouw en daarmee de veiligheid op een goed niveau blijft. Tijdens een periodieke controle door Docsa wordt deze kwaliteit en het brandveilig gebruik beoordeeld. Door dit periodiek uit te laten voeren komt u niet voor ongewenste verrassingen of hoge kosten te staan, en nog veel belangrijker, blijft de brandveiligheid van uw gebouw geborgd.    

De werkwijze

Docsa spreekt vooraf met u af hoe vaak uw gebouw wordt gecontroleerd en wat de diepgang van de controle zal zijn. Docsa registreert de bevindingen van de controle in een rapportage en legt het moment waarop de controle heeft plaatsgevonden vast in een logboek. Wanneer uit een controle blijkt dat er verbeterpunten zijn, dan kan u de rapportage direct doorzetten naar bijvoorbeeld een aannemer of installateur. Indien wenselijk kan Docsa ook de coördinatie van de uitvoering voor u verzorgen. 

Docsa monitort het aantal gebreken per controle, en de ernst daarvan. Wanneer blijkt dat er steeds nauwelijks of geen gebreken zijn, doen wij een voorstel om de periode tussen de controles te vergroten. Het kan echter ook zijn dat de uitkomsten van controles aanleiding zijn om de controles voor een gebouw te intensiveren. 

Voortgangsrapportage

Wanneer wij voor uw organisatie in meerdere gebouwen periodiek controles mogen uitvoeren, dan stellen wij per kwartaal of half jaar een voortgangsrapportage op. Daarin beschrijven wij kort en bondig de resultaten en eventuele adviezen. Deze rapportage bespreken wij met u persoonlijk bij u op locatie of bijvoorbeeld via MS-Teams.

Kosten en baten

Omdat de controles periodiek worden uitgevoerd, zullen er doorgaans weinig gebreken worden geconstateerd. U komt dus niet onverwacht voor hoge kosten te staan. Ook is voor de controle en registratie relatief weinig tijd benodigd, waardoor de kosten hiervan beperkt zijn. Daarentegen is dit een uitstekend middel om de brandveiligheid van uw gebouw inzichtelijk te houden en te borgen.

Over Docsa

Docsa richt zich op brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continue aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Interesse

Heeft u interesse in de borgingscontroles of eventuele andere ondersteuning op gebied van brandveiligheid, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer