Ontruimingsplan

Opstellen ontruimingsplan brandveiligheid

  • To the point geschreven en goed leesbare ontruimingsplannen
  • Informatie die noodzakelijk is voor uw organisatie en de BHV-ers
  • Inclusief ontruimingstekeningen
  • Duidelijke weergave en beschrijvingen van de brandveiligheidsvoorzieningen en de wijze van ontruimen

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan is een document wat een hulpmiddel is voor een goede ontruiming bij een calamiteit. Een ontruimingsplan brandveiligheid gaat in op de handelingen bij een brand, welke brandveiligheidsvoorzieningen zijn toegepast en wat het doel is van deze voorzieningen. 

Een ontruimingsplan biedt ondersteuning voor de BHV-organisatie en kan als hulpmiddel gebruikt worden bij BHV-trainingen en ontruimingsoefeningen. Met het regelmatig doornemen van het ontruimingsplan blijven medewerkers op de hoogte van de brandveiligheidsvoorzieningen in hun gebouw en hoe te handelen bij een brand(melding). 

De eisen voor een ontruimingsplan komen voort uit het Bouwbesluit en de Arbowetgeving. Er is een NEN-norm voor het opstellen van ontruimingsplannen, de NEN 8112. Het betreft een niet wettelijk vereiste norm waarvan mag worden afgeweken.   

Ontruimingsplattegronden maken vaak deel uit van een ontruimingsplan en informeren o.a. hoe het gebouw of deel van het gebouw in geval van een calamiteit het beste kan worden verlaten. 

Een ontruimingsplan laten opstellen door Docsa

Het opstellen van een ontruimingsplan is maatwerk en vakwerk. Er is goede kennis van de brandveiligheidsregelgeving voor nodig zodat de informatie in het ontruimingsplan correct is. Docsa voorziet u graag in het opstellen van een ontruimingsplan. Met onze gekozen opzet waarbij wij to the point schrijven en focussen op de voor uw organisatie relevante informatie, zijn onze plannen zeer goed leesbaar. Ook de bijbehorende   ontruimingsplattegronden die wij opstellen, bevorderen de leesbaarheid. De opzet van onze plannen zijn zodanig, dat deze tevens een uitstekend hulpmiddel zijn voor BHV-trainingen en ontruimingsoefeningen. 

Gebouwinstructies brandveiligheid

Desgewenst kan Docsa aan de hand van het ontruimingsplan en de ontruimingsplattegronden ook instructies geven aan de BHV-organisatie. De instructies zijn gericht op de brandveiligheidsvoorzieningen en de wijze waarop ontruimd kan worden. Tevens kan Docsa ontruimingsoefeningen voor uw organisatie verzorgen.  

Hoe goed bent u voorbereid?

Kom niet voor verrassingen te staan en meld u aan voor één van onze cursussen die wij aanbieden op gebied van brandveiligheid en brandpreventie. In onze cursussen worden wet- en regelgeving en de individuele voorschriften helder en duidelijk uitgelegd. Ook gaan wij in op de uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen en de raakvlakken met de BHV-organisatie.  

Over Docsa

Docsa richt zich op brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continue aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer