Verzorgen gebruiksmelding

Verzorgen gebruiksmelding

  • Voor vele gebouwsoorten is een gebruiksmelding verplicht
  • Een gebruiksmelding heeft betrekking op het brandveilig gebruik van het gebouw
  • Docsa kan de gebruiksmelding voor uw organisatie geheel gereed maken
  • Docsa kan de gebruiksmelding voor uw organisatie indienen via het omgevingsloket van de overheid

Wat houdt de gebruiksmelding in?

Voor het mogen bouwen van een gebouw is doorgaans een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor bouwen) vereist. Voor het mogen gebruiken van het gebouw is voor vele gebouwsoorten een gebruiksmelding vereist. De gebruiksmelding is specifiek gericht op het brandveilig gebruik en de plicht komt voort uit landelijke regelgeving. 

Het juiste tekenwerk is een belangrijk onderdeel van de gebruiksmelding en moet voldoen aan de indieningsvereisten. Tevens dient een gebruiksmeldingsformulier ingevuld te worden. De melding kan digitaal gedaan worden via het omgevingsloket van de overheid. De bevoegde autoriteit, veelal de gemeente, mogen geen leges heffen. 

Op dit moment geldt voor bepaalde gebouwen nog een gebruiksvergunningplicht in plaats van gebruiksmeldingsplicht. De gebruiksvergunning, officieel de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik, geldt onder andere voor logiesgebouwen en gezondheidszorggebouwen met nachtverblijf aan meer dan 10 personen en basisscholen en kinderdagverblijven met meer dan 10 kinderen. De verwachting is dat per 1-1-2022 de regelgeving gaat wijzigen en de gebruiksvergunningplicht komt te vervallen. Er komen dan meerdere gebouwcategorieën waarvoor een gebruiksmelding verplicht is. Op dit moment is een gebruiksmelding o.a. vereist wanneer sprake is van gelijktijdig meer dan 50 personen in het gebouw of sprake is van kamergewijze verhuur. 

De gebruiksmelding of gebruiksvergunning laten opstellen door Docsa

Het gereedmaken van een gebruiksmelding dient zorgvuldig te gebeuren, waarbij er kennis moet zijn van de brandveiligheidsvoorschriften en de indieningsvereisten. Het is belangrijk dat de juiste informatie in de melding en op de bijbehorende tekeningen staat. De melding moet namelijk overeenkomen met de werkelijke situatie en het periodiek toezicht van bijvoorbeeld de gemeente of de brandweer wordt veelal uitgevoerd op basis van de gebruiksmelding. 

Als specialist kan Docsa voor u de gebruiksmelding of de gebruiksvergunning gereed maken en het bijbehorende tekenwerk verzorgen. Indien gewenst kunnen wij de melding of de vergunningaanvraag voor u indienen via het omgevingsloket van de overheid. 

Indien gewenst kunnen wij tevens de brandveilige staat van het betreffende gebouw beoordelen. Dat is in de vorm van een brandscan. Docsa zorgt daarbij voor een overzichtelijke rapportage. 

Hoe goed bent u voorbereid?

Kom niet voor verrassingen te staan en meld u aan voor één van onze cursussen die wij aanbieden op gebied van brandveiligheid en brandpreventie. In onze cursussen worden wet- en regelgeving en de individuele voorschriften helder en duidelijk uitgelegd. Ook wordt in diverse cursussen ingegaan op de gebruiksmelding en de gebruiksvergunning. 

Over Docsa

Docsa richt zich op brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continue aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer