Brandpreventiedeskundige 1

Opleiding Brandpreventiedeskundige 1

13-daagse opleiding inclusief examentraining

Opleiding Brandpreventiedeskundige 1 bij Docsa

 • Landelijk erkende opleiding
 • 13 lesdagen verspreid over circa 6 maanden
 • Examentrainingen en deelnamecertificaat inbegrepen
 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Opleidingslocaties goed bereikbaar met OV en gratis parkeren
 • Hoge tevredenheidsscore

Cursusinhoud

De opleiding Brandpreventiedeskundige 1 bij Docsa geeft u brede kennis over de brandveiligheidswet- en regelgeving gebaseerd op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze kan direct worden toegepast in de praktijk. Diverse gebouwsoorten komen aan bod, zoals woongebouwen, kantoorgebouwen, (woon)zorggebouwen, onderwijsgebouwen, bijeenkomstgebouwen en logiesgebouwen. 

Een greep uit de onderwerpen die worden behandeld:

De systematiek van de regelgeving

 • Onderscheid tussen nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw en monumenten
 • Prestatie-eisen en gelijkwaardigheid (o.a. sprinkler en rook- en warmteafvoerinstallatie)
 • Gebruiksfuncties
 • Belangrijke begrippen

Bouwkundige brandpreventie

 • Brandcompartimenten en (beschermde) subbrandcompartimenten
 • WBDBO, brandwerendheid en rookwerendheid
 • Brandklasse en rookklasse materialen (o.a. gevels, daken, wanden)
 • Uitvoering en capaciteit van vluchtroutes
 • Sterkte bij brand van de bouwconstructie

Brandbeveiligingsinstallaties

 • Brandmeldinstallatie (NEN 2535) en ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
 • Rookmelders (NEN 2555)
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Blusmiddelen (o.a. brandslanghaspels en draagbare blustoestellen)
 • Onderhoudsplicht van installaties

Brandveilig gebruik

 • Aankleding en versieringen
 • Inrichting en gebruik van vluchtroutes
 • Ontruimingsplan en hulpverlening bij brand / BHV

Vergunningen en melding

 • Omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)
 • Gebruiksmelding

Voor wie is de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 bedoeld?

Iedereen met interesse in brandveiligheid is van harte welkom bij onze opleiding Brandpreventiedeskundige 1. Deze opleiding is bijvoorbeeld geschikt om een carrière in de brandveiligheid te beginnen. Ook voor degenen die meer behoefte hebben aan meer inzicht in de wet- en regelgeving omtrent de brandveiligheid van gebouwen is deze opleiding interessant. Voorgaande deelnemers zijn o.a. werkzaam als gebouwontwerper, medewerker vastgoed of huisvesting, vergunningverlener, toezichthouder, Arbo-adviseur, medewerker van een adviesbureau of gebouwbeheerder.  

Instap- en opleidingsniveau  van deze opleiding

De opleiding wordt gegeven op MBO+/HBO niveau. Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. 

Waarom kiezen voor een opleiding bij Docsa?

 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Docsa is tevens een gespecialiseerd adviesbureau in brandveiligheid, waardoor wij kunnen putten uit diverse (actuele) praktijkvoorbeelden
 • Een extra lesdag t.o.v. andere aanbieders
 • Goede lunch en lekkere tussendoortjes
 • De opleidingslocaties zijn goed bereikbaar met OV en met gratis parkeren
 • Een informele sfeer en prettig tempo waarin de stof wordt behandeld
 • Beperkte groepsgroottes waardoor voldoende mogelijkheid voor individuele begeleiding

Studiebelasting

Lesdag 1 t/m 8: circa 2 uur per lesdag

Lesdag 9 t/m 13: circa 4 uur per lesdag 

Deelnamecertificaat

Na het volgen van de opleiding ontvangt u een deelnamecertificaat. Wij adviseren u om daarnaast examen te doen bij Certoplan of Isac. 

Examen en examentraining

Onze opleiding is inclusief examentrainingen, waarbij alle examenonderdelen aan bod komen. In tegenstelling tot andere aanbieders bestaat onze opleiding uit 13 dagen in plaats van 12 dagen (zonder hogere kosten). Daardoor is er meer tijd om de lesstof grondig te behandelen en om u goed voor te bereiden op het examen.  

Na de opleiding kunt u examen doen bij Certoplan of Isac, welke beide onafhankelijke examenbureaus zijn. Bij voldoende resultaat ontvangt u het landelijk erkend diploma Brandpreventie Deskundige 1. 

Opleidingsduur en tijden

Onze opleiding bestaat uit 13 lesdagen van 08.30 uur tot circa 16.00uur 

Prijs

Voor de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 vragen wij een investering van € 3.175,00 

Dit bedrag is inclusief:

 • Lesmateriaal
 • Lunch, koffie en tussendoortjes
 • Gratis parkeren
 • Begeleiding van een docent mocht u op een onderdeel niet slagen en u het examen wilt inzien

Dit bedrag is exclusief:

 • BTW
 • Examenkosten

Over Docsa

Docsa richt zich op de brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continu aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Direct inschrijven


Gegevens Cursist

Aanhef

Facturatiegegevens

Aanhef

Extra deelnemers

Extra deelnemer

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer