Brandveiligheid bestaande bouw en verbouw

Cursus brandveiligheid bestaande bouw en verbouw

3-daagse cursus met veel praktijkvoorbeelden

Cursus brandveiligheid bestaande bouw en verbouw bij Docsa

 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • De materie wordt geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden
 • Cursuslocaties goed bereikbaar met OV en met gratis parkeren
 • Hoge tevredenheidsscore

Cursusinhoud

De cursus brandveiligheid bestaande bouw en verbouw bij Docsa is een mix van theorie en praktijk. Basiseisen die gelden voor bestaande gebouwen, voor verbouwingen en voor het wijzigen van het gebruik (herbestemmen) worden, mede door middel van praktijkvoorbeelden, behandeld. Ook wordt ingegaan op de uitvoering en het beheer en onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen. 

In de cursus is gericht op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat per 01-01-2024 is ingegaan. Dit Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vervangt het Bouwbesluit 2012.

De opgedane kennis kan direct toegepast worden in de praktijk.

In de cursus komen diverse gebouwsoorten aan bod, zoals woongebouwen, kantoorgebouwen, (woon)zorggebouwen, onderwijsgebouwen, bijeenkomstgebouwen en logiesgebouwen. 

Een greep uit de onderwerpen:

De systematiek van de regelgeving

 • Onderscheid nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw en monumenten
 • Bestaande bouw, autonome veroudering en voortschrijdend inzicht
 • Verbouw en rechtens verkregen niveau
 • Functiewijzigingen (herbestemmen)

Brandcompartimenten en (beschermde) subbrandcompartimenten

 • Basiseisen bij bestaande bouw, verbouw en herbestemmen en verschillen met nieuwbouw
 • Uitvoering brandwerende scheidingen (zoals deuren, ramen, wanden, leidingdoorvoeringen)
 • Zelfsluitende deuren en uitzonderingen
 • Beheer en onderhoud brandwerende voorzieningen zoals deuren en leidingdoorvoeringen

Vluchtroutes

 • Aantal en uitvoering
 • Capaciteit vluchtroutes

Materiaaltoepassing

 • Brandklasse en rookklasse materialen (onder andere gevels en daken)

Brandbeveiligingsinstallaties

 • Brandmeldinstallatie (NEN 2535) en ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
 • Rookmelders (NEN 2555)
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Blusmiddelen (o.a. brandslanghaspels en draagbare blustoestellen)
 • Onderhoudsplicht en certificering installaties

Brandveilig gebruik

 • Aankleding en versieringen
 • Inrichting en gebruik van vluchtroutes
 • Ontruimingsplan en hulpverlening bij brand / BHV

Toezicht en handhaving door bevoegd gezag 

 • Procedures (van verzoekbrief tot aanschrijvingen)
 • Bewijslast

Vergunningen en melding

 • Omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)
 • Gebruiksmelding

Voor wie is de cursus brandveiligheid bestaande bouw en verbouw bedoeld?

De cursus is uitermate geschikt om meer inzicht te krijgen in de eisen, de uitvoeringsaspecten en het beheer en onderhoud van bestaande gebouwen wat betreft brandveiligheid. Hetzelfde geldt voor verbouwsituaties of het wijzigen van het gebruik (herbestemmen).  

Door het volgen van de cursus kunnen gerichte keuzes worden gemaakt omtrent de toepassing en het beheer en onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen. Voorgaande deelnemers zijn o.a. werkzaam als medewerker vastgoed of huisvesting, toezichthouder of als gebouwbeheerder. 

Instap- en opleidingsniveau  van deze cursus

De opleiding wordt gegeven op MBO+ niveau. Voor het volgen van de cursus is enige voorkennis van brandveiligheid een pré, bijvoorbeeld de kennis die opgedaan wordt bij onze basiscursus brandveiligheid. Wanneer u geen of zeer beperkte voorkennis heeft, dan is er een mogelijkheid om deel te nemen waarbij wij vooraf studiemateriaal toesturen om door te nemen.  

Waarom kiezen voor een cursus bij Docsa?

 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Docsa is tevens een gespecialiseerd adviesbureau in brandveiligheid, waardoor wij kunnen putten uit diverse (actuele) praktijkvoorbeelden
 • Goede lunch en lekkere tussendoortjes
 • De cursuslocaties zijn goed bereikbaar met OV en met gratis parkeren
 • Een informele sfeer en prettig tempo waarin de stof wordt behandeld
 • Beperkte groepsgroottes waardoor voldoende mogelijkheid voor individuele begeleiding

Studiebelasting

Er is sprake van geringe studiebelasting. Wij adviseren om tussen de lesdagen de behandelde materie nogmaals door te nemen, wat per lesdag 1 á 2 uur in beslag zal nemen. 

Deelnamecertificaat

Na het volgen van de cursus ontvangt u een deelnamecertificaat. 

Opleidingsduur en tijden

Onze cursus bestaat uit 3 lesdagen van 08.30uur tot circa 16.00uur 

Prijs

Voor de cursus brandveiligheid bestaande bouw en verbouw vragen wij een investering van € 1.175,00 

Dit bedrag is inclusief:

 • Lesmateriaal
 • Lunch, koffie en tussendoortjes
 • Gratis parkeren

Dit bedrag is exclusief:

 • BTW

Over Docsa

Docsa richt zich op de brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continu aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Direct inschrijven


Gegevens Cursist

Aanhef

Facturatiegegevens

Aanhef

Extra deelnemers

Extra deelnemer

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer