In-company cursus brandveiligheid woongebouwen

Cursusoverzicht

In-company cursus brandveiligheid woongebouwen

In-company cursus brandveiligheid woongebouwen bij Docsa

 • Populaire cursus van Docsa, met enthousiaste reacties van woningcorporaties
 • 1 daagse cursus volledig gericht op brandveiligheid van woongebouwen
 • Nieuwbouw - bestaande bouw - verbouw
 • Ook behandeling vrij recente eisen zoals rookwerendheid en zelfsluitende deuren
 • Huidig Bouwbesluit en blik naar toekomstige Omgevingswet
 • Tot 8 deelnemers, totaalbedrag € 2.250,00 excl. BTW en incl. cursusmateriaal

Inleiding

De in-company cursus brandveiligheid woongebouwen van Docsa is een populaire cursus, met enthousiaste reacties van deelnemers. Doordat wij ook meerdere woningcorporaties ondersteunen met het uitvoeren van brandscans, het adviseren over nieuwbouw en verbouw en/of het schrijven van beleid, hebben wij veel praktijkervaring. Dat verwerken wij in onze cursussen waardoor de theorie wordt aangevuld met (geanonimiseerde) praktijkvoorbeelden.   

Nationale afspraken

Op 30 juni 2022 heeft Aedes de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting getekend met de Woonbond, VNG en het Rijk, nadat 95% van de leden instemde met de voorgestelde afspraken. 

Onder leefbaarheid is vastgelegd dat corporaties extra gaan investeren in woningverbetering waaronder brandveiligheid. Ook verduurzaming is een belangrijke prestatieafspraak.  Docsa adviseert om de brandveiligheid van woongebouwen te (laten) beoordelen voordat begonnen wordt met het verbeteren van de leefbaarheid en het verduurzamen van woongebouwen. Werkzaamheden kunnen dan op elkaar worden afgestemd. De in-company cursus van Docsa is uitermate geschikt om alvast meer kennis over brandveiligheid binnen uw organisatie te verkrijgen.     

Nieuwe voorschriften voor woningbouw

Sinds 1 juli 2021 zijn er nieuwe eisen in het Bouwbesluit opgenomen die betrekking hebben op woningbouw. Voorbeelden zijn eisen over rookwerendheid en gewijzigde eisen m.b.t. brandwerende en zelfsluitende deuren. Een andere wijziging is de rookmelderplicht in bestaande woningen, waar u ongetwijfeld al van op de hoogte bent.  In de cursus wordt ook ingegaan op de nieuwe eisen.    

Omgevingswet

De invoering van de omgevingswet is vaak uitgesteld. De minister heeft onlangs aangekondigd dat de wet op 1-1-2024 ingaat. Met de komst van de Omgevingswet wijzigt het Bouwbesluit in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Een conceptversie van het Bbl is door de overheid uitgebracht. Docsa heeft de brandveiligheidseisen daarvan opgenomen in een bundel, welke wij o.a. gebruiken voor cursussen. Het betreffende boek ‘Bbl-brandveiligheid’ ontvangt elke deelnemer. Tevens is er in de cursus aandacht voor deze aankomende wetswijziging. 

Onderwerpen cursus op hoofdlijnen

 • Basiseisen verschillende type woongebouwen
 • Verschil in niveaus nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw en herbestemmen
 • Toekomstige wijzigingen wet- en regelgeving, Omgevingswet en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • Brandwerende scheidingen en zelfsluitende deuren (eisen, uitvoering, beheer en onderhoud)
 • Vluchtroutes (aantal, uitvoering, gebruiksaspecten en inrichting)
 • Rookmelders, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, blusmiddelen, noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Ingaan op vragen en eventuele eigen praktijkcasussen

Over Docsa

Docsa is specialist in brandveiligheid en bouwregelgeving, gevestigd in Eindhoven. Wij werken landelijk en ondersteunen en adviseren o.a. woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, bedrijven, gemeenten en de Rijksoverheid. Ook ontwikkelen en verzorgen wij cursussen op het gebied van brandveiligheid en bouwregelgeving. Onze kennis en praktische insteek worden door onze opdrachtgevers zeer gewaardeerd. 

Brandveiligheid woongebouwen

De vereiste brandveiligheidsvoorzieningen zijn onder andere afhankelijk van het type woongebouw (portiekflat, galerijflat, corridorflat e.d.). Docsa ondersteunt diverse woningcorporaties. Vaak blijken er aandachtspunten te zijn ten aanzien van de brandveilige status van woongebouwen. Wij maken inzichtelijk in hoeverre wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en adviseren over gebouwaanpassingen. Daarbij hanteren wij een praktische en risicogerichte insteek, rekening houdende met de staat van de gebouwen en passend binnen de bandbreedte van de wet- en regelgeving. 

Interesse?

Heeft u interesse in de in-company cursus of eventuele andere ondersteuning op gebied van brandveiligheid, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Per mail, telefonisch of in een kennismakingsgesprek kunnen wij de cursus en onze andere mogelijkheden toelichten. 

www.docsa.nl | info@docsa.nl | 077-400 2852

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer