Opfriscursus Brandpreventiedeskundige 1 - nieuwe regelgeving

Cursusoverzicht

Opfriscursus Brandpreventiedeskundige 1 - nieuwe regelgeving

2-daagse cursus

Opfriscursus Brandpreventiedeskundige 1 – nieuwe regelgeving bij Docsa

 • Gericht op het opfrissen van eerder opgedane kennis met betrekking tot brandveiligheid en het behandelen van de wijzigingen die zijn ingegaan op 1-7-2021
 • behandeling aankomende wet- en regelgeving, de Omgevingswet met het Bbl
 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • De opleidingslocaties zijn goed bereikbaar met OV en met gratis parkeren
 • De cursussen van Docsa hebben een hoge tevredenheidsscore

Cursusinhoud

Op 1 juli 2021 is de brandveiligheidsregelgeving gewijzigd, o.a. met betrekking tot rookwerende scheidingen en de toepassing van rookmelders in bestaande woningen. Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet en tegelijkertijd het Besluit bouwwerken leefomgeving in werking. 

Deze 2-daagse opfriscursus brandveiligheid is een ideale mogelijkheid om eerder opgedane kennis op te frissen en meteen op de hoogte te zijn van de (aankomende) wijzigingen.   

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

De systematiek van de regelgeving

 • Nieuwbouw en bestaande bouw
 • Doelvoorschriften en middelenvoorschriften
 • Gebruiksfuncties
 • Belangrijke (nieuwe) begrippen

Bouwkundige brandpreventie

 • Brandcompartimenten en (beschermde) subbrandcompartimenten
 • WBDBO, brandwerendheid en rookwerendheid (Ra en R200)
 • Zelfsluitende deuren (o.a. nieuwe eisen woningen)
 • Uitvoering en capaciteit van vluchtroutes
 • Brandklasse en rookklasse leidingen en pijpisolatie

Brandbeveiligingsinstallaties

 • Brandmeldinstallatie (NEN 2535) en ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
 • Rookmelders (NEN 2555 en rookmelders op batterijen in woningen)
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
 • Blusmiddelen (brandslanghaspels en wijziging eisen draagbare blustoestellen)
 • Sprinklerinstallaties parkeergarages
 • Onderhoudsplicht installaties

Brandveilig gebruik

 • Aankleding en versieringen
 • Inrichting en gebruik vluchtroutes
 • WAR-systematiek zorggebouwen

Gebruiksmelding

 • Nieuwe criteria wanneer een gebruiksmelding is vereist
 • Wijziging gebruiksvergunning (omgevingsvergunning brandveilig gebruik)

Voor wie is deze opfriscursus Brandpreventiedeskundige 1 - nieuwe regelgeving bedoeld?

De cursus is tweeledig; er wordt ingegaan op de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit en in de cursus worden de aankomende wijzigingen met betrekking tot brandveiligheid behandeld. De cursus is daarom ideaal om eerder opgedane kennis op te frissen en meteen op de hoogte te zijn van gewijzigde eisen in het Bouwbesluit en de wijzigingen die per 1-1-2024 worden doorgevoerd. 

Wanneer u nog actuele kennis op gebied van brandveiligheid heeft, dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor de 1-daagse cursus wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit en BBl van Docsa. 

Instap- en opleidingsniveau van deze cursus

De cursus wordt gegeven op MBO+ niveau. Om deze cursus goed te kunnen volgen, is kennis van de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 noodzakelijk. De cursus richt zich deels op het opfrissen van deze kennis, dus het is niet nodig dat u alle eerder opgedane kennis nog goed beheerst. 

Waarom kiezen voor een cursus bij Docsa?

 • Zeer ervaren docenten met veel praktijkervaring
 • Docsa is een gespecialiseerd adviesbureau in brandveiligheid, waardoor wij kunnen putten uit diverse (actuele) praktijkvoorbeelden
 • Goede lunch en lekkere tussendoortjes
 • De cursuslocaties zijn goed bereikbaar met OV en met gratis parkeren
 • Een informele sfeer en prettig tempo waarin de stof wordt behandeld

Studiebelasting

Er is sprake van weinig studiebelasting. Geadviseerd wordt om tussen de beide lesdagen de behandelde materie nogmaals goed door te nemen. 

Deelnamecertificaat

Na het volgen van de cursus ontvangt u een deelnamecertificaat.  

Opleidingsduur en tijden

De cursus bestaat uit 2 lesdagen van 08.30uur tot circa 15.00uur 

Prijs

Voor de Opfriscursus Brandpreventiedeskundige 1 - nieuwe regelgeving vragen wij een investering van € 795,00 

Dit bedrag is inclusief:

 • Lesmateriaal
 • Lunch, koffie en tussendoortjes
 • Gratis parkeren

Dit bedrag is exclusief:

 • BTW

Over Docsa

Docsa richt zich op de brandveiligheid van gebouwen als opleider, praktische ondersteuner en adviseur. In onze dienstverlening is er continu aandacht voor het gestelde doel en op welke wijze de brandveiligheid van een gebouw hiervoor verbeterd en geborgd kan worden. Bekijk onze pagina’s diensten, interim ondersteuning en cursussen voor uitgebreidere informatie over onze dienstverlening.

Direct inschrijven


Gegevens Cursist

Aanhef

Facturatiegegevens

Aanhef

Extra deelnemers

Extra deelnemer

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer