Cursus brandveiligheid bestaande bouw en verbouw

WAAROM KIEZEN VOOR DOCSA:
 • Vernieuwde opzet
 • Hoge tevredenheidscore deelnemers
 • Locatie goed bereikbaar met OV en auto (gratis parkeren)
 • Docenten met veel praktische ervaring
 • Ook in-company mogelijkheden

 

INLEIDING

De bouwregelgeving kent vele voorschriften m.b.t. brandveiligheid en maakt o.a. onderscheid in nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. Maar wanneer is er sprake van bestaande bouw en verbouw? Wanneer moet rekening gehouden worden met het 'van rechtens verkregen niveau' en wat wordt daaronder verstaan? Wat zijn de verschillen in (basis)eisen tussen de niveaus en wat is het doel van de eisen?

Allerlei vragen waarop u antwoord krijgt door het volgen van deze cursus. Ook komt de uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen aan bod, waarbij we ingaan op belangrijke uitvoeringsaspecten en controlepunten. De materie wordt geïllustreerd met diverse (actuele) praktijkvoorbeelden.

Inhoud op hoofdlijnen

De cursus is een mix van theorie en praktijk, met vele (actuele) praktijksituaties en foto's ter illustratie. Vele gebruiksvormen komen aan bod, van o.a. kantoorgebouwen, scholen en bijeenkomstgebouwen, tot woningbouw, logiesgebouwen en gezondheidszorg. De diverse voorschriften en uitvoerings-aspecten worden per onderwerp, en in samenhang per gebouwtype behandeld.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Woningwet en Bouwbesluit;
 • Toetsingskader nieuwbouw, bestaande bouw,  verbouw          en herbestemmen;
 • Brandcompartimentering;
 • Subbrandcompartimenten / vluchtroutes;
 • Beschermde subbrandcompartimenten;
 • WBDBO en brandwerendheid;
 • Zelfsluitende deuren;
 • Autonome veroudering en voortschrijdend inzicht;
 • Uitvoering van brandscheidingen                                              (bestaande scheidingen en verbouw), o.a.:                                   • Wandconstructies                                                                   • Puiconstructies (kozijnen, deuren, panelen,                             beglazing)                                                                               • Spiegeldraadglas                                                                   • Doorvoeringen
 • Materiaaltoepassing (brandklasse en rookklasse, o.a.              ook m.b.t. gevels);
 • Hoe om te gaan met het wel dan niet beschikbaar zijn            van productinformatie en testrapporten van                              brandscheidingen en materiaaltoepassing;
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen;
 • Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallaties;
 • Blusmiddelen;
 • Brandveilig gebruik en borgen van brandveiligheid;
 • Gebruiksvergunning (omgevingsvergunning brandveilig          gebruik) en gebruiksmelding.
Cursusmateriaal

Op dag 1 ontvangt u een tas met o.a. een cursusmap en het door Docsa samengestelde 'Bouwbesluit 2012 - brandveiligheid gebouwen. De cursusmap is voorzien van uitgebreide presentaties en uitleg van relevante wet- en regelgeving en beoordelingsrichtlijnen. De presentaties zijn zodanig samengesteld dat er per dia voldoende ruimte is voor uw aantekeningen.

Onze docenten

De cursus wordt verzorgd door Hein van Berkel en Bart Verheggen van Docsa. Ze hebben een jarenlange ervaring in het vakgebied en zijn naast het lesgeven bij Docsa ook werkzaam als adviseur voor diverse bedrijven en instellingen (publieke en private markt). De advieswerkzaamheden hebben met name betrekking op bestaande bouw en verbouw en herbestemmen, waardoor beide docenten kunnen putten uit vele praktijk-voorbeelden. Onze actuele projecten hebben o.a. betrekking op scholen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, woonzorglocaties en woongebouwen.

Deelnamecertificaat

De cursus is zonder examen. Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat.

Cursuslocaties

Wij maken gebruik van zorgvuldig gekozen externe locaties. Onze vaste locaties zijn Gouda, Amersfoort en Eindhoven. Deze zijn allen goed bereikbaar met OV (op loopafstand van treinstation). Komt u met de auto, dan is er bij elke locatie ruimschoots gelegenheid om direct bij de locaties gratis te parkeren.

De cursusdagen zijn goed verzorgd met o.a. koffie, thee, versnaperingen en lunch.

Lestijden

Elke cursusdag begin om 08.30 uur en eindigt om circa 15.00 uur. en desgewenst eerder. De tijden zijn zodanig gekozen dat verkeersdrukte enigszins wordt vermeden.

Doelgroep en instapniveau

Iedereen met interesse in brandveiligheid is van harte welkom. De cursus is zodanig opgebouwd dat u niet over voorkennis m.b.t. het vakgebied hoeft te beschikken. Mocht u toch twijfelen, neem dan vrijblijvend contact op om af te stemmen.

Voorafgaande deelnemers zijn onder andere werkzaam als vastgoedmedewerker, toezichthouder, vergunningverlener, gebouwbeheerder, adviseur of Arbo-medewerker.

In-company mogelijkheden

.Zijn er meerdere medewerkers binnen uw organisatie met interesse in deze cursus, dan is de in-company variant wellicht interessant. We verzorgen de cursus bij u op locatie of desgewenst bij een externe locatie. Uiteraard stemmen we ook nader af over de data en tijden en zijn er mogelijkheden om de cursusinhoud op details aan te passen.

3-daagse cursus start op 5 maart 2020 in Eindhoven

Lesdag 1

donderdag 5 maart 2020

Lesdag 2

donderdag 12 maart 2020

Lesdag 3

donderdag 19 maart 2020

 


Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers