Cursus Brandveiligheid in de Zorg

Gebouwen dienen te voldoen aan bouwtechnische en installatietechnische brandveiligheidsvoorschriften. Daarbij wordt in de wet onderscheid gemaakt in nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. Ook kent Nederland voorschriften omtrent het beheren en brandveilig gebruiken van gebouwen en geldt er een zorgplicht voor gebouweigenaren, bouwers, gebruikers en beheerders. Voor zorggebouwen gelden over het algemeen vele brandveiligheidsvoorschriften, zeker wanneer er sprake is van verminderd of niet zelfredzame personen en/of gebouwen waarin wordt geslapen.

In onze 2-daagse cursus krijgt u inzicht in de diverse brandveiligheidsvoorschriften voor zorggebouwen, het doel en toepassing van voorschriften en de raakvlakken met de BHV-organisatie. Na het volgen van de cursus bent u beter in staat om de juiste keuzes te maken in brandveiligheidstoepassingen.

2-DAAGSE CURSUS START OP 13 MAART 2019 IN GOUDA

Lesdag 1 woensdag 13 maart 2019
Lesdag 2 woensdag 27 maart 2019

 


Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers