Cursus Medewerker Brandpreventie

In deze cursus worden de brandveiligheidsvoorschriften voor veel voorkomende bouwwerken behandeld. Deze cursus is ook geschikt om te voldoen aan het specialistisch deskundigheidsgebied brandveiligheid (14) van het programma Uitvoering met Ambitie.

Gedurende de cursus komen meerdere gebruiksvormen aan bod zoals de kantoorfunctie, de bijeenkomstfunctie, de logiesfunctie en de woonfunctie. Daarnaast komende onderstaande onderwerpen uitvoerig aan bod:

 • Brandpreventie en basis voor brandveiligheid
 • Compartimentering
 • Veilig vluchten
 • Maximaal aantal personen
 • Materiaal toepassing, inrichting en versieringen
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen
 • Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
 • NEN 2555 Rookmelders
 • Blusmiddelen
 • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksmelding)
 • Gebruiksmelding

Met het volgen van de cursus krijgt u een goed beeld van de opbouw van bouwregelgeving, het juridisch kader en de raakvlakken met andere wet- en regelgeving, zoals de Arbowet. Ook leert u wanneer een vergunning voor bouwen en/of brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) of een gebruiksmelding is vereist.

Iedereen met interesse in brandveiligheid is van harte welkom bij onze cursus.

8-daagse cursus start op 15 september 2020 in Eindhoven

Lesdag 1 dinsdag 15 september 2020
Lesdag 2 dinsdag 22 september 2020
Lesdag 3 dinsdag 29 september 2020
Lesdag 4 dinsdag 6 oktober 2020
Herfstvakantie  
Lesdag 5 dinsdag 27 oktober 2020
Lesdag 6 dinsdag 3 november 2020
Lesdag 7 dinsdag 17 november 2020
Lesdag 8 dinsdag 1 december 2020

Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers