Cursus Medewerker Brandpreventie

In deze cursus worden de brandveiligheidsvoorschriften voor veel voorkomende bouwwerken behandeld. Deze cursus is ook geschikt om te voldoen aan het specialistisch deskundigheidsgebied brandveiligheid (14) van het programma Uitvoering met Ambitie.

Gedurende de cursus komen meerdere gebruiksvormen aan bod zoals de kantoorfunctie, de bijeenkomstfunctie, de logiesfunctie en de woonfunctie. Daarnaast komende onderstaande onderwerpen uitvoerig aan bod:

 • Brandpreventie en basis voor brandveiligheid
 • Compartimentering
 • Veilig vluchten
 • Maximaal aantal personen
 • Materiaal toepassing, inrichting en versieringen
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen
 • Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
 • NEN 2555 Rookmelders
 • Blusmiddelen
 • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksmelding)
 • Gebruiksmelding

Met het volgen van de cursus krijgt u een goed beeld van de opbouw van bouwregelgeving, het juridisch kader en de raakvlakken met andere wet- en regelgeving, zoals de Arbowet. Ook leert u wanneer een vergunning voor bouwen en/of brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) of een gebruiksmelding is vereist.

Iedereen met interesse in brandveiligheid is van harte welkom bij onze cursus.

8-daagse cursus start op 18 november 2020 in Zwolle

Lesdag 1 woensdag 18 november 2020
Lesdag 2 woensdag 2 december 2020
Lesdag 3 woensdag 16 december 2020
Kerstvakantie  
Lesdag 4 woensdag 6 januari 2021
Lesdag 5 woensdag 20 januari 2021
Lesdag 6 woensdag 3 februari 2021
Lesdag 7 woensdag 10 februari 2021
Voorjaarsvakantie  
Lesdag 8 woensdag 3 maart 2021

Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers