In-company cursus brandveiligheid bestaande bouw en verbouw

In de bouwregelgeving wordt onderscheid gemaakt in nieuwbouw en bestaande bouw. Ook zijn er specifieke voorschriften wanneer een bestaand gebouw wordt verbouwd. Welke brandveiligheidsvoorzieningen zijn vereist in bestaande gebouwen? En wat zijn de brandveiligheidseisen bij verbouw of in geval van herbestemmen? In de cursus Brandveiligheid Bestaande bouw en Verbouw gaan we hier uitgebreid op in.

Zowel de brandveiligheidseisen uit de bouwregelgeving (Bouwbesluit) als uitvoeringsaspecten komen aan bod. Ook wordt o.a. ingegaan op de gebruikersvergunning (omgevingsvergunning), de gebruikersmelding en de eisen met betrekking tot de controle en onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen. Kortom, de cursus is een mix van theorie en praktijk, geïllustreerd met vele voorbeelden uit de praktijk.

 

 


Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers