In-company opleiding brandpreventiedeskundige 1

In de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 (inclusief examentraining) wordt u door Doc/sa meegenomen in de wereld van de brandpreventie, leert u stap voor stap het toepassen van de vele  brandveiligheidsvoorschriften uit heb Bouwbesluit 2012 en bereiden wij u goed voor op het examen. De opleiding is gericht op de theoretische wet- en regelgeving en wordt geïllustreerd met diverse voorbeelden uit de praktijk. Na het volgen van de opleiding bent u in staat tot het zelfstandig uitvoeren van brandpreventiewerkzaamheden.

In een tijdsbestek van ruim een half jaar maakt u kennis met de brandveiligheidsvoorschriften voor gebouwen zoals deze zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en leert u deze toepassen in de praktijk. Ook leert u de achtergronden en samenhang van eisen. Met het volgen van deze opleiding krijgt u tevens een goed beeld van het verschijnsel brand, de opbouw van de bouwregelgeving, het juridische kader, relevante vergunningen en de gebruiksmelding, het doel achter de voorschriften, het onderlinge verband daarvan en de verbanden met andere wet- en regelgeving.

 

 


Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers