Opleiding Brandpreventiedeskundige 1

 

WAAROM KIEZEN VOOR EEN OPLEIDING VAN DOCSA?

 • Examentraining inbegrepen
 • Hoge tevredenheidscore deelnemers
 • Locatie goed bereikbaar met OV en auto (gratis parkeren)
 • Docenten met veel praktische ervaring
 • Ook in-company mogelijkheden
 • Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig omdat je stap voor stap door de materie van het Bouwbesluit 2012        - Brandveiligheid wordt meegenomen gedurende de opleiding

 

Inleiding

In de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 wordt u door Doc/sa meegenomen in de wereld van brandpreventie en aanverwante bouwregelgeving en leert u stap voor stap het toepassen van de brandveiligheidsvoorschriften voor de diverse gebouwsoorten. Met het volgen van deze opleiding bij Doc/sa bent u goed voorbereid op het examen dat wordt afgelegd door een onafhankelijk examenbureau. Bij voldoende resultaat ontvangt u het landelijk erkend diploma Brandpreventie Deskundige 1.

 

 

14-daagse opleiding bij Doc/sa

Doc/sa heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en heeft daarom gekozen voor een uitgebreide 14 daagse opleiding.

 • Stap voor stap uitleg van voorschriften
 • Behandeling van vele gebouwsoorten, waaronder ook kinderdagverblijven, scholen, woonzorggebouwen, kamerverhuur en industriegebouwen
 • Lesstof geïllustreerd met (recente) praktijksituaties
 • Inclusief examentraining

Leerdoelen

 • Zelfstandig beoordelen welke brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw wettelijk zijn vereist
 • Juiste keuzes maken, en advies uitbrengen, om het gewenste brandveiligheidsniveau van een gebouw te behalen
 • Kennis van opbouw bouwregelgeving en raakvlakken met andere relevante regelgeving zoals de Arbowet.
 • Kennis van de omgevingsvergunning voor bouwen en brandveilig gebruik (gebruiksmelding) en van de gebruiksmelding

Doelgroep en instapniveau

 • Iedereen met interesse in brandveiligheid is van harte welkom bij onze cursussen. Voorgaande deelnemers zijn onder andere werkzaam als gebouwontwerper, facilitair medewerker, adviseur, vergunningverlener, toezichthouder, Arbo-medewerker, BHV-er, medewerker brandveiligheidsinstallaties of als gebouwbeheerder.
 • De opleiding is tevens interessant om een carrière in de brandveiligheid te beginnen.
 • Vanwege onze uitgebreide 14 daagse opleiding is specifieke voorkennis niet noodzakelijk. Wij adviseren om deel te nemen wanneer u minimaal een MBO werk- en denkniveau heeft.

Onze docenten

 • Hein van Berkel en Bart Verheggen
 • Jarenlange ervaring als docent in het vakgebied
 • Ook werkzaam als adviseur en ondersteuner voor diverse bedrijven en instellingen, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, vastgoedbedrijven, gemeenten, veiligheidsregio’s en de rijksoverheid
 • Uitstekend overbrengen en verzorgen van de lesdagen.

Inhoud en opbouw opleiding

Onze opleiding is een mix van theorie en casuïstiek, geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden en met aandacht voor de actualiteit.

 • Brand en brandweer
 • Algemene brandpreventie / basis voor brandveiligheid
 • Brandcompartimenten
 • Beschermde subbrandcompartimenten
 • Subbrandcompartimenten en loopafstanden
 • Status, uitvoering en aantal vluchtroutes
 • Berekening maximaal aantal personen
 • Materiaaltoepassing (brandklasse en rookklasse), inrichting en versieringen
 • Noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen
 • Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 2555 Rookmelders
 • Blusmiddelen waaronder brandslanghaspels en draagbare blustoestellen
 • Bereikbaarheid brandweer
 • Gelijkwaardige oplossingen
 • Omgevingsvergunning bouwen
 • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)
 • Gebruiksmelding

Gedurende de laatste dagen van de opleiding zijn er diverse examentrainingen.

Examen en examenvoorbereiding

 • Na het volgen van de opleiding kunt u examen doen bij Certoplan of ISAC. Bij voldoende resultaat ontvangt u het landelijk erkend diploma Brandpreventie Deskundige 1.
 • In onze opleiding wordt u, onder andere met gerichte examentrainingen, goed voorbereid op het examen.
 • Certoplan en ISAC zijn onafhankelijke examenbureau's en nemen verschillende examens op gebied van (brand)veiligheid af.
 • Na het volgen van de opleiding ontvangt u ook een Doc/sa deelnamecertificaat.

Eventuele vervolgmogelijkheden

De cursus Brandveiligheid Bestaande bouw en Verbouw. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de voorschriften voor bestaande gebouwen, verbouwsituaties en herbestemmen. Ook komt de brandveiligheid in de praktijk uitvoeriger aan bod, zoals de beoordeling van brandwerende scheidingen en het certificeringstraject van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

14-daagse opleiding start op 15 september 2020 in Eindhoven

Lesdag 1 dinsdag 15 september 2020
Lesdag 2 dinsdag 22 september 2020
Lesdag 3 dinsdag 29 september 2020
Lesdag 4 dinsdag 6 oktober 2020
Herfstvakantie  
Lesdag 5 dinsdag 27 oktober 2020
Lesdag 6 dinsdag 3 november 2020
Lesdag 7 dinsdag 17 november 2020
Lesdag 8 dinsdag 1 december 2020
Lesdag 9 dinsdag 15 december 2020
Kerstvakantie  
Lesdag 10 dinsdag 5 januari 2021
Lesdag 11 dinsdag 19 januari 2021
Lesdag 12 dinsdag 2 februari 2021
Voorjaarsvakantie  
Lesdag 13 dinsdag 2 maart 2021
Lesdag 14 dinsdag 16 maart 2021
Examen 

Certoplan : nog niet bekend

ISAC: nog niet bekend


Direct inschrijven

Gegevens cursist

Facturatiegegevens

Extra deelnemers