Onderzoeksstage / Afstudeeropdracht

Onderzoeksstage / Afstudeeropdracht

(Kantoorlocatie Eindhoven)

Even voorstellen, Docsa specialist in brandveiligheid en bouwregelgeving 

Als adviseur en opleider zijn wij actief in de brandveiligheid en bouwregelgeving. Kwaliteit, klantgerichtheid, een praktische benadering en integriteit zijn de kernwaarden van ons bedrijf. Vanuit Eindhoven zijn wij werkzaam in een groot deel van Nederland, zowel voor publieke als private organisaties. De dienstverlening van Docsa bestaat onder andere uit:

 • Het maken van beleid brandveiligheid;
 • Het uitvoeren van bouwplantoetsen (nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, herbestemmen);
 • het beoordelen van de brandveiligheid van bestaande gebouwen (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch);
 • het adviseren over gebouwaanpassingen waarmee een veilig niveau wordt behaald, passend binnen wet- en regelgeving;
 • Het verzorgen van vergunningen en gebruiksmeldingen;
 • Het opstellen van ontruimingsplannen en het geven van gebouwinstructies;
 • Het ontwikkelen en verzorgen van cursussen.

Tijdens je stage wordt je onderdeel van ons team en laten we je kennismaken met het brede scala aan werkzaamheden en situaties die ons vakgebied te bieden heeft. We zullen je inzicht geven in de theoretische vakkennis ter ondersteuning van je onderzoek. Daarnaast kun je praktijkervaring opdoen door mee te gaan met gebouwinspecties, zodat je een goede indruk krijgt van de werkzaamheden die je als adviseur verricht.

 Onderwerp onderzoeksstage

Wij hebben de volgende onderzoekstage: 

Titel : Brandveiligheid scootmobielen in woon(zorg)gebouwen.
Probleemstelling : Hoe kunnen scootmobielen veilig gestald worden in woon(zorg)gebouwen? 

Eventuele subvragen:

 • Wat is het landelijke beleid t.a.v. het stallen van scootmobielen in woongebouwen?
 • Wat is het meest voorkomende probleem bij het stallen van scootmobielen en hoe ontstaat het probleem?
 • Wat zijn de risico’s?
 • Hoe vaak is er brand ontstaan in woon(zorg)gebouwen in relatie tot scootmobielen?
 • Wat is de zienswijze van de betrokken partijen ten aanzien van het stallen van scootmobielen in woon(zorg)gebouwen?
 • Welke praktische oplossingen zijn te bedenken in de volgende situaties: nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw?
 • Wat zijn de kosten van de genoemde oplossingen?

Aanleiding opdracht

Als ondersteuner van diverse zorgaanbieders zien wij grote verschillen hoe de zorgaanbieders, maar ook toezichthouders van de gemeente en de brandweer, omgaan met de stalling van scootmobielen. De scootmobielen worden vaak gestald in algemene vluchtroutes, wat regelmatig leidt tot afkeur van de gemeente of brandweer. Maar is dat terecht, en zo ja, wat zijn dan andere opties? Wij constateren dat hier geen eenduidig landelijk beleid voor bestaat. Hierdoor zijn verschillende zienswijzen ontstaan op dit onderwerp, met weinig consensus. De volgende partijen zijn hoofdzakelijk betrokken bij het oplossen van eventuele probleemsituaties:

 • Woningcorporaties;
 • Zorginstellingen;
 • Brandweer;
 • Overheid;
 • Adviesbureaus;
 • Verzekeraars;
 • Verhuurders van zorghulpmiddelen.

Als Docsa willen wij dit onderwerp graag goed onderzocht hebben. Daarbij willen wij een eenduidig beleid ontwikkelen, welke breed gedragen wordt door verschillende partijen. 

Achtergrondinformatie

Eén van de eerste publicaties over dit onderwerp stamt uit 2010. Daarna is er vanuit diverse bronnen aanvulling aan gegeven.  Het maken van een inventarisatie van alle relevante documenten is wenselijk als één van de eerste stappen in het onderzoek. 

Voorwaarde stage

Het belangrijkste aspect van deze opdracht is dat het een praktisch toepasbaar advies wordt, waarbij vanuit de verschillende invalshoeken de risico’s en mogelijkheden worden belicht. Zelfstandig kunnen werken, maar ook overleg kunnen voeren met diverse partijen, is hierbij van belang. Ook gaan wij ervan uit dat je naast deze opdracht meewerkt aan enkele praktijkprojecten, zodat je een goed beeld krijgt van de werkzaamheden als adviseur brandveiligheid.

 • De stage duurt tussen de 3 en 6 maanden en de vergoeding is € 750,00 per maand op basis van een 40 uur per week;
 • De locatie van de stage is op ons kantoor aan de Luchthavenweg 81 te Eindhoven. Ook bestaat er de mogelijkheid om deels thuis te werken;
 • Je krijgt van ons gedurende je stageperiode een laptop in bruikleen.

Beoordelingspitch

 • Welke mogelijke brandveiligheidsrisico’s voorzie je bij het stallen/laden van scootmobielen in woon(zorg)gebouwen?
 • Hoe wil je de belangen van de stakeholders in kaart brengen?
 • Wat is je motivatie om voor het specialisme brandveiligheid te kiezen?
 • We ontvangen graag een kort plan van aanpak. Hoe ga je je idee uitwerken?
 • De haalbaarheid is nog niet van belang want deze ga je uitzoeken tijdens je stage.

Solliciteren

Mocht je interesse hebben in onze stageopdracht dan ontvangen we graag een motivatiebrief met daarin antwoord op de vragen van de beoordelingspitch. Je motivatiebrief kun je per mail sturen aan Suzanne Verheggen (s.verheggen@docsa.nl). Voor aanvullende vragen t.a.v. de stageopdracht kun je contact opnemen met Nick van Wijk (Senior Adviseur en stagebegeleider) op telefoonnummer 06-14715005 of via mail n.vanwijk@docsa.nl.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer