Kennisseminar Brandveiligheid Schoolgebouwen

kennisseminar

brandveiligheid schoolgebouwen

• Uitleg over wet- en regelgeving brandveiligheid
• Mogelijkheden om 1 op 1 in te gaan op uw vragen

 

docsa
Docsa is specialist in brandveiligheid en bouwregelgeving. Wij ondersteunen en adviseren o.a. (zorg)instellingen, scholen, woningbouw-
corporaties, gemeenten, de brandweer en het Rijk. Daarnaast ontwikkelen wij cursussen op het gebied van brandveiligheid en 
bouwregelgeving.
 
BRANDVEILIGHEID SCHOOLGEBOUWEN
Het kennisseminar is gericht op de brandveiligheid van schoolgebouwen, waarbij we ingaan op bestaande bouw, verbouw en nieuwbouw.
Diverse aspecten komen aan bod, zoals compartimentering, veilig vluchten, noodverlichting, vluchtrouteaanduidingen, brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties en blusmiddelen. We behandelen de basiseisen voor schoolgebouwen en geven inzicht in het niveau waaraan

bijvoorbeeld een bestaand gebouw moet voldoen. Uit ervaring blijkt dat hierin vaak onduidelijkheid bestaat en bestaande gebouwen / bouwdelen vaak onterecht worden afgekeurd. Bij ons staat brandveiligheid voorop, maar maken we wel een duidelijk onderscheid tussen moeten en mogen. Naast de onderwijsfunctie komen ook andere gebruiksvormen aan bod zoals bijvoorbeeld een kinderdagverblijf dat in een school gevestigd is.

gratis bijeenkomst
Docsa wil u graag uitnodigen voor een gratis bijeenkomst. Gedurende de presentatie zijn er mogelijkheden om in te gaan op uw praktijk-
situaties. Na de presentatie staan enkele van onze brandpreventiedeskundige voor u klaar om 1 op 1 in te gaan op uw vragen.
 
doel bijeenkomst
Met deze bijeenkomst willen we eraan bijdragen dat u beter in staat bent om de juiste keuzes te maken met betrekking tot de brandveiligheid 

van uw gebouwen. Uiteraard maken we tevens van de gelegenheid gebruik om u (nader) kennis te laten maken met Docsa, onze kennis, mogelijkheden en onze werkwijze. Wat dat laatste betreft onderstaand alvast een korte toelichting m.b.t. de beoordeling van bestaande gebouwen.

beoordeling bestaande gebouwen - werkwijze docsa
Docsa legt in de beoordeling de focus op de daadwerkelijke mate van brandveiligheid en hoe deze zo nodig te verbeteren is. Dit wordt 
gedaan binnen de context van wet- en regelgeving, waarbij het voldoen aan elk individueel artikel minder van belang is dan het voldoen 
aan de doelstellingen van de wet- en regelgeving. Dit voorkomt het onnodig afkeuren van gebouwonderdelen en zorgt ervoor dat er alleen 

gebouwaanpassingen worden geadviseerd die van toegevoegde waarde zijn voor de brandveiligheid van uw gebouw. Daar waar afgeweken wordt van een individueel voorschrift, weerleggen wij dat gemotiveerd zodat u aantoonbaar voldoet aan de wet- en regelgeving. Voor alle duidelijkheid, een brandveilig gebouw staat daarbij altijd voorop.

programma
Wanneer: 9 april 2019

Waar: European Business Centre in Eindhoven, gevestigd aan Luchthavenweg 81

09.30 - 10.00 uur  Ontvangst
10.00 - 10.15 uur  Introductie Docsa
10.15 - 11.00 uur  Deel 1: uitleg brandveiligheid schoolgebouwen
11.00 - 11.15 uur  Pauze
11.15 - 12.15 uur  Deel 2: uitleg brandveiligheid schoolgebouwen
12.15 - 13.00 uur  Lunch
13.00 - 14.00 uur  Deel 3: uitleg brandveiligheid schoolgebouwen
14.00 - 14.30 uur  Ingaan op individuele vragen

 

doelgroep / aanmelden
Bent u werkzaam bij een onderwijsinstelling en betrokken bij de brandveiligheid van schoolgebouwen, dan nodigen wij u van harte uit om

deel te nemen aan deze gratis bijeenkomst. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Suzanne Verheggen (s.verheggen@docsa.nl)