Advies

gemeente Haarlemmermeer

Inventarisatie bluswatervoorzieningen

Vlietland ziekenhuis

Advies brandveiligheid RWA en Quickscan ziekenhuis

Woningcorporatie Nijkerk

Brandscans bestaande bouw

Provincie Noord-Holland

Beoordeling brandveiligheid zorginstellingen

Oya's Childcare

advies brandveiligheid en gereedmaken omgevingsvergunningen brandveilig gebruik

Ons Huis

Brandscans bestaande bouw

Idealis

advies brandveiligheid bestaande bouw studentenhuisvesting

Duwo

Advies brandveiligheid bestaande bouw studentenhuisvesting

Brandweer MWB

Opstellen ontruimingsplattegronden

Ziekenhuis St. Jansdal

Advisering m.b.t. brandveiligheid van twee ziekenhuizen

NXP

Actualiseren gebouwtekeningen t.b.v. gebruiksmelding

Woningcorporatie HW Wonen

Opstellen beleid brandveiligheid en uitvoeren brandscans brandveiligheid bestaande bouw

Woningcorporatie Poort 6

Opstellen beleid brandveiligheid en uitvoeren brandscans brandveiligheid bestaande bouw

Gemeente Amsterdam

Verzorgen maatwerk in-company cursussen brandveiligheid

Gebroeders Verwoerd

Advies brandveiligheid voor diverse monumentale gebouwen.

Architect Daan Hesen

Advies brandveiligheid nieuwbouw en verbouwplannen.

Activite

Brandscans bestaande bouw, advies brandveiligheid nieuwbouw.

Woonforte

Ondersteuning t.b.v. brandveiligheid

Rijksvastgoedbedrijf

Maatwerk in-company cursus brandveiligheid

Bosch

Gebruiksmelding, tekenwerk en advies brandveiligheid bestaande bouw en verbouw.

Stichting Kindante

Ondersteuning controle compartimentering bestaande bouw

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toezichtcontroles brandveiligheid (detachering).

Woningstichting Barneveld

Schrijven Beleid brandveiligheid. Uitvoeren brandscans en begeleiden certificeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Daelzicht

Cursus brandveiligheid en ondersteuning brandveiligheid bestaande bouw.

Studentenhuisvesting SSH

Opstellen beleid brandveiligheid en beoordeling brandveiligheid wooncomplexen en stadspanden. Actualiseren gebruiksmeldingen

Mijzo

Uitvoeren brandscans, aanvraag gebruiksvergunningen, cursus brandveiligheid.

Innovo onderwijs op maat

Uitvoering van de gebruiksvergunning- / gebruiksmeldingstrajecten voor diverse schoolgebouwen.

Woonzorg Nederland

Uitvoeren brandscans bestaande bouw. Begeleiden van uitvoeringstraject gebouwaanpassingen.

Fontys

Beoordeling brandscheidingen

Efteling

Advisering t.a.v. brandveiligheid verbouwplannen.

Radboud UMC

Brandscan bestaande gebouwen.

Advies in gebouwontwerp en gebouwaanpassingen

Van de ontwerpfase tot het beoordelen van bestaande gebouwen bieden wij voor u diverse ondersteuningsmogelijkheden. Ook onze cursussen zijn gericht op deze verschillende aspecten.

Lees meer